Aktuality - Licence

18.08.2022, aktualizováno 07.02.2023
 • Oddělení správy licencí
 • Licence

Výkladové stanovisko ERÚ 1/2024 k problematice poskytování a rozúčtování odebrané energie zákazníkem

 • Spotřebitel
 • Regulace
 • Licence
 • Legislativa a správní činnost
 • Elektřina
 • Plyn
 • Teplo
 • POZE
 • Ostatní
 • Platné
 • Spotřebitel
 • Licence
 • Legislativa a správní činnost
 • Výkladové stanovisko

Vydání nové vyhlášky o udělování licencí

 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • POZE
 • Teplo
 • Média
 • Sdělení
 • Licence

V souladu se schváleným Plánem přípravy vyhlášek pro rok 2021 Energetický regulační úřad (ERÚ) předpokládá s účinností od 1. 1. 2022 vydání vyhlášky o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích a oprávnění k činnosti zprostředkovatele, která by nahradila stávající vyhlášku č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.

ERÚ nepochybil, přesto musí zaplatit škodu

 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Sdělení
 • Licence

Krajský soud v Brně rozhodl, že Energetický regulační úřad (ERÚ) musí zaplatit společnosti FVE ČK, s.r.o., škodu, ač sám nepochybil. Tento postup je dán zákonem, kdy v případě rozhodnutí soudu, které způsobí škodu, musí být nalezen příslušný státní subjekt, jenž škodu uhradí.

Vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

 • Licence
 • Legislativa a správní činnost
 • Elektřina
 • Plyn
 • Teplo
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 458/2000 Sb.
 • Licence

Vedení ERÚ přivítalo aktivitu ČFA v oblasti licencí solárních elektráren

 • Úřad
 • POZE
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Licence

V minulých dnech se uskutečnilo jednání mezi vedením Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a České fotovoltaické asociace (ČFA), které se týkalo budoucnosti nefinanční podpory obnovitelných zdrojů a situaci v oblasti licencí udělených fotovoltaickým elektrárnám.

ERÚ úspěšně zvládnul historicky nejvyšší počet žádostí o udělení licence

 • Úřad
 • Elektřina
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Licence

Podpora a dotační politika využívání energie z obnovitelných zdrojů měla mimo jiné aspekty vliv na značný nárůst žádostí o udělení licencí, zvláště pro výrobu z fotovoltaických elektráren. V roce 2012 zaznamenal Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“) historicky nejvyšší počet žádostí o licenční řízení na výrobu elektřiny.

Společné stanovisko ERÚ a SEI k hodnocení vydávání licencí

 • Legislativa a správní činnost
 • Elektřina
 • Plyn
 • POZE
 • Teplo
 • Ostatní
 • Média
 • Sdělení
 • Výkladové stanovisko
 • Licence

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 • Licence
 • Zprostředkovatel
 • Legislativa a správní činnost
 • Ostatní
 • Právní předpisy ČR
 • Zákony
 • Licence
 • Zprostředkovatel
 • Legislativa

Sdílejte

Share icon