Prohlášení o přístupnosti

13.05.2022, aktualizováno 11.04.2023

ERÚ se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek www.eru.cz v souladu se zákonem o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na web www.eru.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů z důvodu nesouladu uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

  • Srovnávače a kalkulačky aktuálně nesplňují beze zbytku požadavky na přístupnost, protože byly vytvořeny v minulých letech za původních požadavků a v době tvorby nepodléhaly povinnosti splnění podmínek o přístupnosti webu. Jejich použití může být pro uživatele se specifickými potřebami náročnější, ale nemělo by být nemožné. ERÚ pracuje již na jejich aktualizaci i z hlediska přístupnosti.

  • Starší PDF dokumenty není možné zpřístupnit se strojově čitelnou vrstvou - jedná se ve většině případů o staré skeny originálů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 27.04.2022.

Prohlášení o přístupnosti bylo provedeno interně odborným auditem a uživatelským testem zrakově postiženými uživateli. Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb. a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek, obracejte se prosím na níže uvedený kontakt:

podatelna@eru.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se Směrnicí o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací (čl. 7 odst. 1 písm. b) kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3,
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Sdílejte

Share icon