Zrušení licence

26.08.2022, aktualizováno 13.07.2023
 • Oddělení správy licencí
 • Licence

Upozornění

Proces udělování licencí se zaměřením na FVE II.

 • Licence
 • Elektřina
 • Webinář
 • Pomoc
 • Průběh vydávání licencí
 • Upozornění k licencím

Webinář je určen pro držitele licencí, všechny zájemce o výstavbu FVE a také společnosti, které instalují FVE na domy a zajišťují servis v podobě vyřízení licence.

Proces udělování licencí se zaměřením na FVE

 • Licence
 • Elektřina
 • Webinář
 • Pomoc
 • Průběh vydávání licencí
 • Upozornění k licencím

Webinář je určen pro držitele licencí, všechny zájemce o výstavbu FVE a také společnosti, které instalují FVE na domy a zajišťují servis v podobě vyřízení licence.

Informace k fotovoltaickým elektrárnám

 • Regulace
 • Licence
 • Elektřina
 • POZE
 • Fotovoltaika
 • Upozornění k licencím

Povinnosti držitele

V případě žádosti o zrušení licence je držitel licence podle energetického zákona (§ 10) povinen předložit:

 • návrh na řešení vzniklé situace a seznam dotčených účastníků trhu;
 • doklady o tom, že se zamýšleným ukončením činnosti seznámil všechny dotčené účastníky trhu, se kterými má uzavřené smlouvy podle energetického zákona (oznámení s doručenkami nebo podpisy účastníků trhu, inzerát, dohody o ukončení dodávek apod.).

V případě rušení licence je nezbytné, aby v rámci vedeného správního řízení žadatel předložil kromě prokazatelného seznámení dotčených účastníků trhu také návrh na řešení vzniklé situace, tedy například musí sdělit, kdo bude v činnosti pokračovat po stávajícím provozovateli, nebo v případě ukončení činnosti bez pokračovatele uvede konkrétní důvod atp. Výše uvedené platí obdobně také při změnách licence, kdy dochází k odebrání energetického zařízení (typicky odebrání vymezeného území).