ERÚ nepochybil, přesto musí zaplatit škodu

09.03.2021, aktualizováno 10.05.2022
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Média
  • Sdělení
  • Licence

Krajský soud v Brně rozhodl, že Energetický regulační úřad (ERÚ) musí zaplatit společnosti FVE ČK, s.r.o., škodu, ač sám nepochybil. Tento postup je dán zákonem, kdy v případě rozhodnutí soudu, které způsobí škodu, musí být nalezen příslušný státní subjekt, jenž škodu uhradí.

Licenci ERÚ udělenou společnosti FVE ČK nejprve soud jedním rozsudkem zrušil, druhým rozsudkem licenci ponechal v platnosti. Na základě toho však vznikla škoda, kterou musí stát uhradit. V tomto případě prostřednictvím ERÚ, který je vzhledem k předmětu rozsudku – licence ERÚ – věcně příslušným úřadem. Vyplývá to ze zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Společnosti FVE ČK podle rozsudku Krajského soudu v Brně vznikla ztráta 7 977 545 Kč. K tomu ERÚ uhradí desetiprocentní úrok z prodlení i náhradu nákladů na řízení ve výši cca 280 tis. korun. S ohledem na průběh soudního řízení byla na tento výdaj v rozpočtu ERÚ vytvořena rezerva.

Obsah

Sdílejte

Share icon