Licence

18.08.2022, aktualizováno 05.02.2024
 • Oddělení správy licencí
 • Licence

Úřední hodiny pro vyřizování telefonátů

Pondělí8:30-11:00 a 12:00-14:30
Úterý8:30-11:00
Středa8:30-11:00 a 12:00-14:30
Čtvrtek8:30-11:00
Pátek8:30-11:00

 

Hledám informace na správném místě?

V oblasti licencí ERÚ plní zejména úkoly spojené s působností vymezenou podle energetického zákona [§ 3 až § 14 a § 17 odst. 6 písm. a) až c) a h)]:

  Právní předpisy ČR

  Vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

  • Licence
  • Legislativa a správní činnost
  • Elektřina
  • Plyn
  • Teplo
  • Právní předpisy ČR
  • Vyhláška ERÚ k z. č. 458/2000 Sb.
  • Licence

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

  • Licence
  • Zprostředkovatel
  • Legislativa a správní činnost
  • Ostatní
  • Právní předpisy ČR
  • Zákony
  • Licence
  • Zprostředkovatel
  • Legislativa

  Výkladová stanoviska

  Výkladové stanovisko ERÚ 1/2024 k problematice poskytování a rozúčtování odebrané energie zákazníkem

  • Spotřebitel
  • Regulace
  • Licence
  • Legislativa a správní činnost
  • Elektřina
  • Plyn
  • Teplo
  • POZE
  • Ostatní
  • Platné
  • Spotřebitel
  • Licence
  • Legislativa a správní činnost
  • Výkladové stanovisko

  Společné stanovisko ERÚ a SEI k hodnocení vydávání licencí

  • Legislativa a správní činnost
  • Elektřina
  • Plyn
  • POZE
  • Teplo
  • Ostatní
  • Média
  • Sdělení
  • Výkladové stanovisko
  • Licence