Kontakty

Aktuality

Neplatný služební průkaz zaměstnance ERÚ č. 150149071

  • Úřad
  • Ostatní
  • Zneplatněné služební průkazy
  • Provoz úřadu
  • Úřední deska

Služební průkaz státního zaměstnance ERÚ č. 150149071 vydaný dne 17.01.2020 je z důvodu ztráty neplatný ode dne 01.02.2024.

Kariéra - Personální

podatelna a ústředna

Masarykovo náměstí 91/5
586 01  Jihlava

IČO 70894451
DIČ ERÚ není plátcem daně
Číslo účtu 19-2421001/0710 (ČNB)

eeuaau7 (datová schránka)
personalistka
Oddělení personální a mzdové

Protiprávní jednání zaměstnanců ERÚ