Formuláře a vzory dokumentů - Licence

18.08.2022, aktualizováno 06.03.2024
  • Oddělení správy licencí
  • Licence

Formuláře lze vyplnit ručně i elektronicky. Při elektronickém vyplňování formulářů se prosím mezi jednotlivými kolonkami pohybujte pomocí tabelátorů (Tab/Shift + Tab) nebo kurzoru myši, nepoužívejte Enter.

UPOZORNĚNÍ: Formuláře doporučujeme vyplňovat v programu Adobe Reader verze 8.0 a vyšším. Otevřením v jiném prohlížeči není zaručeno správné zobrazení a tisk českých znaků.

Přidělení a evidence identifikačního čísla žadatelům o licenci - fyzické osoby

V souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, přiděluje Energetický regulační úřad na základě podané žádosti IČO. Každý ekonomický subjekt, tedy i držitel licence pro podnikání v energetických odvětvích, musí mít přiděleno IČO.  V případě, že žadatelům – fyzickým osobám nebylo IČO nikdy přiděleno, Energetický regulační úřad přidělí nové IČO. V případě, že žadatelům – fyzickým osobám bylo IČO v minulosti přiděleno a v současnosti je neplatné, Energetický regulační úřad IČO znovu aktivuje. Žádost se zašle na Energetický regulační úřad současně s žádostí o udělení licence nebo v průběhu již probíhajícího licenčního řízení, přičemž přidělení či zaktivnění je bezplatné. Udělená licence pak bude obsahovat i přidělené IČO.

Typ: doc
Velikost: 48.12 KB

Licenční formuláře a vzory k žádosti

Upozorňujeme, že vzor licenční plné moci je zcela nezávazný a z jeho případného použití nelze proti ERÚ uplatnit žádné nároky. Pečlivě si přečtěte úvodní poznámku k plné moci.

Typ: pdf
Velikost: 876 KB

Licenční formuláře k odpovědnému zástupci

Licenční formuláře a vzory k finančním předpokladům

Licenční vzory k užívacímu právu

Vzory pro vyjádření souhlasu spoluvlastníků některé z částí výrobny elektřiny (jedná se např. o spoluvlastníky stavební části malé vodní elektrárny, v případě technologie je to zpravidla tehdy, pokud i technologická část výrobny je součástí společného jmění (SJ) (bývalé "společné jmění manželů") podle občanského zákoníku  (ust. § 708 a n.), tzn. je nabývána za trvání manželství a manželé nemají oddělený majetek).