O ERÚ

01.04.2022, aktualizováno 08.08.2023
  • Oddělení kanceláře Rady

Pravomoc a působnost ERÚ

Co spadá do pravomoci a působnosti ERÚ?

  • Reguluje ceny, přesněji regulované složky cen energií, ke kterým každoročně vydává cenová rozhodnutí.
  • Cenovými rozhodnutími také podle zákona stanoví podporu pro obnovitelné zdroje energie.
  • Podporuje hospodářskou soutěž v energetice.
  • Licencuje výrobce energií, obchodníky a další energetické aktéry, které následně dozoruje.
  • Chrání spotřebitele na energetickém trhu. Proto je to ten pravý úřad, na který se může spotřebitel obrátit, když řeší spory se svým dodavatelem energií, případně s distributorem.

Co nespadá do kompetencí ERÚ?

Veškeré podstatné informace pro spotřebitele naleznete zde.

Informace pro regulované, licencované subjekty a odbornou veřejnost najdete zde.

Hledáte-li statistiky z oblasti energetiky, jejich velkou část naleznete právě zde.

Máte-li dotazy, odpovědi naleznete zde.