Střet zájmů

01.04.2022, aktualizováno 06.10.2023
  • Oddělení personální a mzdové

ERÚ přistupuje k řešení střetu zájmů aktivně a podle zákona o střetu zájmů.

Od 01.09.2017 došlo novelou k výrazným změnám v oblasti střetu zájmů, mimo jiné k zavedení centrálního evidenčního orgánu a centrálního elektronického registru oznámení v působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR.

V souvislosti se zavedením centrálního elektronického registru oznámení zákon veřejným funkcionářům ukládá povinnost podávat oznámení podle zákona o střetu zájmu v elektronické podobě na jednotném formuláři, jehož strukturu a formát stanoví Ministerstvo spravedlnosti prováděcí vyhláškou o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů.

Do 01.09.2022 mají předchozí evidenční orgány povinnost uchovávat oznámení o střetu zájmů a žádosti o nahlížení do registru oznámení.

Sdílejte

Share icon