Webináře

01.04.2022, aktualizováno 13.09.2022
 • Oddělení kanceláře Rady
 • Webinář

Aktuality

Proces udělování licencí se zaměřením na FVE

 • Licence
 • Elektřina
 • Webinář
 • Pomoc
 • Průběh vydávání licencí
 • Upozornění k licencím

Webinář je určen pro držitele licencí, všechny zájemce o výstavbu FVE a také společnosti, které instalují FVE na domy a zajišťují servis v podobě vyřízení licence.

Finální fáze návrhu podpory pro zákazníky v teplárenství

 • Regulace
 • Teplo
 • Webinář

Téma webináře navazuje na webinář Navrhovaná podpora pro teplárenství v rámci Programu pro podporu zákazníků v teplárenství související s vysokou cenou tepelné energie konaný 25.04.2023. Cílem webináře je komplexně popsat postup sběru dat, stanovení výše podpory, o kterou je možné požádat, a postup předání podpory příjemcům podpory v celém dodávkovém řetězci. Jedná se o finální podobu návrhu systému podpory. 

Kontakt pro více informací

organizátorka webinářů
Oddělení kanceláře Rady