Předpisy

01.04.2022, aktualizováno 20.05.2022
 • Oddělení interního auditu

Interní protikorupční program ERÚ - aktualizace pro rok 2020

 • Úřad
 • Ostatní
 • Boj proti korupci
 • Předpisy

Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení vlády České republiky č. 39 ze dne 16. ledna 2013, kterým byl schválen dokument Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (dále jen „Strategie“), ve znění usnesení vlády České republiky č. 752 ze dne 2. října 2013, č. 851 ze dne 13. listopadu 2013, č. 1077 ze dne 21. prosince 2015, č. 853 ze dne 29. listopadu 2017 a č. 769 ze dne 20. listopadu 2018, kterým byl schválen a aktualizován Rámcový resortní interní protikorupční program, a usnesení vlády č. 873 ze dne 9. prosince 2019, kterým byl schválen Akční plán boje s korupcí na rok 2020. ERÚ v Interním protikorupčním programu (dále též jen „Program“) rozpracovává Rámcový resortní interní protikorupční program a Akční plán boje s korupcí na rok 2020 na podmínky ERÚ a stanovuje povinnost pravidelně vyhodnotit stav a způsob plnění úkolů obsažených v Programu spadajících do jeho působnosti. Program obsahuje jak úkoly Strategie, Akčního plánu boje s korupcí pro rok 2020, tak i další úkoly, které byly stanoveny ERÚ v zájmu nastavení systémových podmínek v boji proti korupci.

Interní protikorupční program ERÚ - aktualizace pro rok 2018

 • Úřad
 • Ostatní
 • Boj proti korupci
 • Předpisy

Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení vlády České republiky č. 39 ze dne 16. ledna 2013, kterým byl schválen dokument Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (dále jen „Strategie“), ve znění usnesení vlády České republiky č. 752 ze dne 2. října 2013, č. 851 ze dne 13. listopadu 2013, č. 1077 ze dne 21. prosince 2015 a č. 853 ze dne 29. listopadu 2017, kterým byl schválen a aktualizován Rámcový resortní interní protikorupční program, a usnesení vlády č. 11 ze dne 3. ledna 2018, kterým byl schválen Akční plán boje s korupcí na rok 2018. ERÚ v Interním protikorupčním programu (dále též jen ,,Program“) rozpracovává Rámcový resortní interní protikorupční program a Akční plán boje s korupcí na rok 2018 na podmínky ERÚ a stanovuje povinnost pravidelně vyhodnotit stav a způsob plnění úkolů obsažených v Programu spadajících do jeho působnosti. Program obsahuje jak úkoly Strategie, Akčního plánu boje s korupcí pro rok 2018, tak i další úkoly, které byly stanoveny ERÚ v zájmu nastavení systémových podmínek v boji proti korupci.

Interní protikorupční program ERÚ - aktualizace pro rok 2017

 • Úřad
 • Ostatní
 • Boj proti korupci
 • Předpisy

Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení vlády České republiky č. 39 ze dne 16. ledna 2013, kterým byl schválen dokument Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (dále jen „Strategie“), ve znění usnesení vlády České republiky č. 752 ze dne 2. října 2013, č. 851 ze dne 13. listopadu 2013 a č. 1077 ze dne 21. prosince 2015, kterým byl schválen a aktualizován Rámcový resortní interní protikorupční program, a navazujících usnesení vlády České republiky č. 418 ze dne 4. června 2014 a usnesení vlády České republiky č. 1057 ze dne 15. prosince 2014, kterým byla schválena Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a usnesení vlády č. 1169 ze dne 19. prosince 2016, kterým byl schválen Akční plán boje s korupcí na rok 2017. ERÚ v Interním protikorupčním programu (dále též jen ,,Program“) rozpracovává Rámcový resortní interní protikorupční program a Akční plán boje s korupcí na rok 2017 na podmínky ERÚ a stanovuje povinnost každoročně vyhodnotit stav a způsob plnění úkolů obsažených v Programu spadajících do jeho působnosti. Program obsahuje jak úkoly Strategie, Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 – 2017, Akčního plánu boje s korupcí pro rok 2017, tak i další úkoly, které byly stanoveny ERÚ v zájmu nastavení systémových podmínek v boji proti korupci. Tento Program je závazný pro všechny zaměstnance a státní zaměstnance zařazené ve služebním poměru u služebního úřadu ERÚ.

Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců

 • Úřad
 • Ostatní
 • Boj proti korupci
 • Předpisy

Služební předpis 13/2015 upravuje podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. t) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, (dále jen „zákon o státní službě“) pravidla etiky státních zaměstnanců.

Sdílejte

Share icon