Boj proti korupci

01.04.2022, aktualizováno 03.03.2023
 • Oddělení interního auditu
 • Boj proti korupci

Na základě protikorupčních dokumentů vlády má úřad zpracovaný Interní protikorupční program Energetického regulačního úřadu, který je preventivním protikorupčním nástrojem k vytváření a posilování protikorupčního klimatu a k řízení korupčních rizik v ERÚ.

ERÚ přistoupilo k pravidelnému ročnímu vyhodnocení interního protikorupčního programu.

Definice korupce

Korupci lze definovat jako zneužití svěřených pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního (soukromého) prospěchu, je motivována snahou po materiálním zisku nebo získání jiných výhod. Korupce je projevem chyby v rozhodovacím a řídicím procesu. V širším smyslu je účast v korupčním vztahu etickým a mravním selháním jednotlivců. O korupci se hovoří jako o přímém či nepřímém vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoliv jiné nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění jakékoliv povinnosti nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně.

Aktuality

Seznam poradenských a konzultačních společností k 31.12.2023

 • Úřad
 • Ostatní
 • Boj proti korupci
 • Poradenství

Seznam poradenských a konzultačních společností k 30.06.2023

 • Úřad
 • Ostatní
 • Boj proti korupci
 • Poradenství

Vládní koncepce boje proti korupci na léta 2023 až 2026

 • Úřad
 • Ostatní
 • Boj proti korupci

Seznam poradenských a konzultačních společností k 31.12.2022

 • Úřad
 • Ostatní
 • Boj proti korupci
 • Poradenství

Seznam poradenských a konzultačních společností k 30.06.2022

 • Úřad
 • Ostatní
 • Boj proti korupci
 • Poradenství

Seznam poradenských a konzultačních společností k 31.12.2021

 • Úřad
 • Ostatní
 • Boj proti korupci
 • Poradenství

Seznam poradenských a konzultačních společností k 30.06.2021

 • Úřad
 • Ostatní
 • Boj proti korupci
 • Poradenství

Seznam poradenských a konzultačních společností k 31.12.2020

 • Úřad
 • Ostatní
 • Boj proti korupci
 • Poradenství

Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022

 • Úřad
 • Ostatní
 • Boj proti korupci

Seznam poradenských a konzultačních společností k 30.06.2020

 • Úřad
 • Ostatní
 • Boj proti korupci
 • Poradenství

Interní protikorupční program ERÚ - aktualizace pro rok 2020

 • Úřad
 • Ostatní
 • Boj proti korupci
 • Předpisy

Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení vlády České republiky č. 39 ze dne 16. ledna 2013, kterým byl schválen dokument Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (dále jen „Strategie“), ve znění usnesení vlády České republiky č. 752 ze dne 2. října 2013, č. 851 ze dne 13. listopadu 2013, č. 1077 ze dne 21. prosince 2015, č. 853 ze dne 29. listopadu 2017 a č. 769 ze dne 20. listopadu 2018, kterým byl schválen a aktualizován Rámcový resortní interní protikorupční program, a usnesení vlády č. 873 ze dne 9. prosince 2019, kterým byl schválen Akční plán boje s korupcí na rok 2020. ERÚ v Interním protikorupčním programu (dále též jen „Program“) rozpracovává Rámcový resortní interní protikorupční program a Akční plán boje s korupcí na rok 2020 na podmínky ERÚ a stanovuje povinnost pravidelně vyhodnotit stav a způsob plnění úkolů obsažených v Programu spadajících do jeho působnosti. Program obsahuje jak úkoly Strategie, Akčního plánu boje s korupcí pro rok 2020, tak i další úkoly, které byly stanoveny ERÚ v zájmu nastavení systémových podmínek v boji proti korupci.

Obsah

Sdílejte

Share icon