Financování činnosti

01.04.2022, aktualizováno 29.08.2023
 • Oddělení ekonomické a finanční

ERÚ hospodaří jako samostatná kapitola státního rozpočtu (číslo kapitoly 349) pro příslušný rok.

Kapitola nemá žádnou hospodářskou činnost, nemá žádné majetkové účasti v tuzemských ani zahraničních společnostech, nemá žádné účelové transfery, není oprávněna poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci, nemá žádné výdaje, které vyplývají z koncesních smluv, a nemá další podřízené organizační složky.

Filtrování výpisu dotazů

Typ
Rok

Výpis dotazů

10.06.2024
 • Úřad
 • Ostatní
 • Státní závěrečný účet ERÚ
02.01.2024
 • Úřad
 • Ostatní
 • Rozpočet ERÚ

Rozpočet 2023

Období

Položka

[tis. Kč]

1

Základní čísla

01.01.2024
-
31.12.2024

 

příjmy celkem

výdaje celkem

511 034

305 561

výdaje na platy a ostatní platby včetně pojistného

248 151

 

  [počet osob]

2

Plánovaný počet zaměstnanců k 31.12.2023

279
12.06.2023
 • Úřad
 • Ostatní
 • Státní závěrečný účet ERÚ
05.01.2023
 • Úřad
 • Ostatní
 • Rozpočet ERÚ
13.06.2022
 • Úřad
 • Ostatní
 • Státní závěrečný účet ERÚ
22.03.2022
 • Úřad
 • Ostatní
 • Rozpočet ERÚ
18.05.2021
 • Úřad
 • Ostatní
 • Státní závěrečný účet ERÚ
05.01.2021
 • Úřad
 • Ostatní
 • Rozpočet ERÚ
30.07.2020
 • Úřad
 • Ostatní
 • Státní závěrečný účet ERÚ
14.01.2020
 • Úřad
 • Ostatní
 • Rozpočet ERÚ