VKP k návrhu zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující

09.09.2019, aktualizováno 07.04.2022
  • Oddělení regulace cen v elektroenergetice
  • Oddělení regulace cen v plynárenství
  • Oddělení sítí a organizace trhu v elektroenergetice
  • Oddělení sítí a organizace trhu v plynárenství
  • Veřejný konzultační proces
  • Neaktivní

Veřejný konzultační proces

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

„Připomínáme, že v souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahájil Energetický regulační úřad dne 30.8. 2019 veřejný konzultační proces k návrhu zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující."

Konzultovaný návrh:

Návrh zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující (PDF, 3 213 kB)

Doplňující informace k veřejnému konzultačnímu procesu:

Informace pro veřejnost (PDF)

Pravidla konzultačního procesu

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 281 kB) k návrhu zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující

Připomínky

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje Energetický regulační úřad připomínky k návrhu zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující doručené v 1. kole veřejného konzultačního procesu (do 31. října 2019):

2019-10-07-Pripominky-skupina ČEZ_1 (PDF, 1109 kB)
2019-10-07-Pripominky-skupina ČEZ_2_příloha-Replikace výpočtu_WACC varianta A_metodika ERÚ_final (PDF, 2068 kB)
2019-10-08-Pripominky-ČSRES (PDF, 1323 kB)
2019-10-10-Pripominky-OTE (PDF, 856 kB)
2019-10-18-Pripominky-EON_Distribuce (PDF, 1047 kB)
2019-10-22-Pripominky-ČEPS (PDF, 727 kB)
2019-10-22-Pripominky-ČEZ_Distribuce (PDF, 1372 kB)
2019-10-22-Pripominky-PREdistribuce (PDF, 1017 kB)
2019-10-22-Pripominky-SVSE (PDF, 383 kB)
2019-10-23-Pripominky-ČPS_1_průvodní dopis (PDF, 102 kB)
2019-10-23-Pripominky-ČPS_2 (PDF, 963 kB)
2019-10-23-Pripominky-QUANTUM (PDF, 577 kB)
2019-10-25-Pripominky-MND (PDF, 402 kB)
2019-10-29-Pripominky-HK_ČR (PDF, 259 kB)
2019-10-30-Pripominky-EON_Energie (PDF, 420 kB)
2019-10-30-Pripominky-Solární_asociace (PDF, 134 kB)
2019-10-31-Pripominky-GasNet_1_průvodní dopis (PDF, 164 kB)
2019-10-31-Pripominky-GasNet_2 (PDF, 976 kB)
2019-10-31-Pripominky-NET4GAS (PDF, 770 kB)
2019-10-31-Pripominky-PPD (PDF, 1462 kB)
2019-10-31-Pripominky-Pražská-energetika (PDF, 318 kB)
2019-10-31-Pripominky-Spolek pro ochranu spotřebitelů energie (PDF, 725 kB)
2019-10-31-Pripominky-Svaz průmyslu a dopravy ČR (PDF, 882 kB)
2019-10-31-Pripominky-Teplárenské sdružení ČR (PDF, 416 kB)
2019-11-06 - ČEZ - doplnění vysvětlení k připomínkám (PDF, 404 kB)
2019-11-06 - ČSRES - doplnění vysvětlení k připomínkám (PDF, 597 kB)
2019-12-02-Doplnění-Spolek pro ochranu spotrebitelu energie (PDF, 389 kB)
2019-12-02-Prezentace-Spolek pro ochranu spotrebitelu energie (PDF, 4 MB)
2019-12-16-Pripominky-2-kolo-OS UNIOS (PDF, 87 kB)
2019-12-20-Pripominky-2-kolo-ČEPS (PDF, 379 kB)
2019-12-20-Pripominky-2-kolo-GasNet (PDF, 53 kB)
2019-12-23-Pripominky-2-kolo-Sokolovská uhelná (PDF, 85 kB)
2019-12-27-Pripominky-2-kolo-NET4GAS (PDF, 183 kB)
2019-12-27-Pripominky-2-kolo-PREdistribuce (PDF, 224 kB)
2019-12-27-Pripominky-2-kolo-PREdistribuce-priloha (PDF, 2 MB)
2019-12-30-Pripominky-2-kolo-ČEZ Distribuce (PDF, 967 kB)
2019-12-30-Pripominky-2-kolo-EON Distribuce (PDF, 161 kB)
2019-12-31-Pripominky-2-kolo-Aleš Výtisk (PDF, 193 kB)
2019-12-31-Pripominky-2-kolo-inogy Gas Storage (PDF, 501 kB)

Sdílejte

Share icon