Strukturální fondy

01.04.2022, aktualizováno 29.08.2023
  • Oddělení ekonomické a finanční

ERÚ realizoval projekt Kompatibilita spisové služby, který je spolufinancován ze Strukturálních fondů EU a navazuje na strategii České republiky v oblasti eGovernment, která je popsána ve strategickém dokumentu schváleném Vládou České republiky Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015.

ERÚ – Kompatibilita spisové služby, registrační číslo CZ 1.06/1.1.00/03.05957, realizace v rámci výzvy č. 03 – Kontinuální výzvy pro oblast podpory 1a a 1b – Modernizace veřejné správy Integrovaného operačního programu

  • projektová žádost o dotaci byla podána na Odbor strukturálních fondů MV ČR dne 03.08.2009,
  • projektová žádost o dotaci byla schválena výběrovou komisí dne 21.10.2009, byl vydán právní akt,
  • na základě schválené Monitorovací zprávy projektu a schválené Žádosti o platbu byla dne 01.06.2010 poskytnuta ERÚ dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 2 894 493,- Kč,
  • stručný popis projektu (PDF).

Více informaci: strukturalni-fondy.cz.

Sdílejte

Share icon