Rozkladové komise

01.04.2022, aktualizováno 16.05.2023
 • Oddělení kanceláře Rady
 • Oddělení personální a mzdové
 • Rada ERÚ

Rozkladová komise je zvláštní, nezávislý, odborný poradní orgán pro projednávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím, které v prvním stupni vydal ERÚ, případně proti rozhodnutím, které vydala Rada ERÚ v postavení prvostupňového správního orgánu. Zároveň je zvláštní komisí podle daňového řádu (§ 108 odst. 2).

Rozkladová komise se řídí jednacím řádem rozkladové komise, je zřízena usnesením Rady ERÚ. Předsedu komise a ostatní členy rozkladové komise jmenuje a odvolává Rada ERÚ.

Rozkladová komise dále projednává:

 • opožděné nebo nepřípustné rozklady z hlediska, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení,
 • podněty k zahájení přezkumného řízení,
 • původní rozklady účastníků řízení podané v řízení, ve kterém bylo rozhodnutí o rozkladu zrušeno a věc byla vrácena ERÚ k dalšímu řízení rozhodnutím soudu.

Rozkladová komise I

 • JUDr. Josef Vedral, Ph.D. (předseda)
 • JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
 • Ing. Ondřej Fraňo
 • Mgr. et Mgr. Jan Kořán
 • Mgr. Antonín Panák, LL.M.
 • JUDr. Miroslav Uřičař
 • doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.
 • Ing. Jan Zaplatílek

Rozkladová komise II

 • JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., LL.M. (předseda)
 • Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA
 • Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.
 • prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
 • Mgr. Vít Stehlík, LL.M
 • Mgr. Luděk Šikola
 • Ing. Kristián Titka
 • Mgr. Ing. Jaroslav Vítek

Rozkladová komise III

 • JUDr. Věra Knoblochová, Ph.D. (předsedkyně)
 • JUDr. Petr Kadlec
 • JUDr. PhDr. Vratislav Koštál, Ph.D.
 • doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
 • JUDr. Jana Svěráková
 • Mgr. Vlastimil Turza
 • Mgr. David Vyhnálek