Podmínky přijímání dokumentů

07.12.2021, aktualizováno 16.04.2024
 • Odbor správy úřadu

V pracovištích jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument Energetický regulační úřad dále nezpracovává.

podatelna a ústředna

Masarykovo náměstí 91/5
586 01  Jihlava

IČO 70894451
DIČ ERÚ není plátcem daně
Číslo účtu 19-2421001/0710 (ČNB)

eeuaau7 (datová schránka)

Datové zprávy

Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek – maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny - maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB,
 • na přenosném technickém nosiči - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB.

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat

 1. Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič") je CD, DVD nebo USB flash disk.
 2. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Přijímané formáty datových zpráv

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty

 • PDF, verze 1.7 a vyšší,
 • PDF/A, ISO 19005,
 • TXT,
 • RTF,
 • DOC/DOCX,
 • XLS/XLSX,
 • ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami).

Statické obrazové dokumenty

 • PNG, ISO/IEC 15948,
 • TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný,
 • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.

Dynamické obrazové dokumenty

 • MPEG-2, ISO/IEC 13818,
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172,
 • GIF.

Zvukové dokumenty

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
 • WAV, PCM.

Databáze

 • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

Náležitosti doručování datové zprávy

Pokud je součástí jednoho podání více souborů (elektronických dokumentů), musí být zřejmé, který soubor je vlastním podáním a které soubory jsou elektronickými přílohami tohoto podání. Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu (e-mail) podatelny, případně na poštovní adresu úřadu.

Bezpečnost datové zprávy

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) a obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

Potvrzení o doručení datové zprávy

Zpráva potvrzující doručení datové zprávy, není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

  Další kontakty ERÚ