Kdo je můj dodavatel a distributor?

07.10.2022, aktualizováno 13.07.2023
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Konec dodavatele
  • Dodavatel poslední instance
  • Nabídky
  • Smlouva
  • Změna dodavatele
  • Vyúčtování

Videa

Dodavatel = obchodník

Dodavatel energie, neboli obchodník, nakupuje elektřinu nebo plyn na burze. Prodává ji pak nám, spotřebitelům. Dodavatele si každý zákazník vybírá sám, a může tak ovlivnit konečnou cenu, za kterou mu bude odběr plynu nebo elektřiny účtován. Každý dodavatel totiž sám určuje výši obchodní části ceny, která není nijak regulována. Proto je také na trhu více nabídek za různé ceny.

Dodavatel zpravidla také zařídí smlouvu s distributorem (sdružená smlouva), který zajišťuje fyzickou dopravu energie zákazníkům.

Můj dodavatel

Můj dodavatel je ten, kdo mi dodává plyn nebo elektřinu - s kým mám uzavřenu smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, komu hradím zálohy a kdo mi zasílá vyúčtování dodávky elektřiny nebo plynu. Ve smlouvě a na vyúčtování informace o dodavateli naleznete.

Distributor = provozovatel distribuční soustavy

Distributor energie, neboli provozovatel distribuční soustavy zajišťují fyzickou dopravu elektřiny nebo plynu. Elektřinu ani plyn neprodává. Obchod zajišťuje dodavatel. Jelikož se u distributora jedná o tzv. přirozený monopol, je cena za jeho služby regulovaná ERÚ.

Můj distributor

Distributora změnit nemůžete, je určen podle vymezeného území. Mezi hlavní distributory patří:

Dodavatel poslední instance

Pokud váš dodavatel energie ukončil činnost, nastupuje místo něj dodavatel poslední instance.

Ten má povinnost vás okamžitě informovat o zahájení dodávek elektřiny a plynu, cenách a podmínkách dodávek.

Novou smlouvu s jakýmkoliv dodavatelem, nebo vybrat standardní produkt u dodavatele poslední instance musíte do tří měsíců.

Můj dodavatel poslední instance

Postup při změně dodavatele.

Zálohy, vyúčtování, složení ceny, samoodečet, zprostředkovatelé...