Jak změnit dodavatele?

22.06.2022, aktualizováno 22.06.2022
 • Oddělení ochrany spotřebitele
 • Smlouva
 • Sankce
 • Platby
 • Zálohy
 • Samoodečet
 • Změna dodavatele
 • Nabídky
 • Cena
 • Srovnávač
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance

Video

Posouzení výhodnosti změny dodavatele

Před změnou dodavatele je vhodné si zjistit, zda je změna dodavatele výhodná. Je tedy dobré vytipovat si konkrétní dodavatele a srovnat si jejich cenové a obchodní podmínky. Pro snadné porovnání cenových nabídek dodavatelů můžete využít například srovnávač ERÚ.

Zjistěte si, jak jsou spokojení zákazníci vybraného dodavatele. Nejnižší cena by neměla být jediným vodítkem pro výběr nového dodavatele.

Výběr vhodného dodavatele

Pokud se pro změnu dodavatele rozhodnete, není vhodné zaměřit se při výběru pouze na jediného dodavatele s nejlepší cenovou nabídkou. Důležitá spokojenost zákazníků, výše smluvní sankce, možnost sjednat si smluvní vztah na dobu neurčitou, ale i zda má dodavatel kontaktní centra či zákaznickou linku, nebo srozumitelný webový portál. Mezi zásadní měřítka srovnání dodavatelů patří také obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást smlouvy a musí být uvedené na webu dodavatelů. Obchodní podmínky obsahují zejména následující ujednání:

 • práva a povinnosti smluvních stran,
 • podmínky dodávky energie,
 • podmínky vyúčtování dodávky energie a platební podmínky,
 • podmínky pro jednostrannou změnu obchodních podmínek,
 • možnosti a podmínky reklamace,
 • vzájemnou komunikaci a doručování,
 • řešení sporů a příslušnost soudu,
 • způsob a možnosti ukončení smlouvy nebo přerušení dodávky, poplatky za mimořádné úkony.

Vlastní proces změny dodavatele

Pro ulehčení celého procesu změny dodavatele je možné dát při podpisu smlouvy vybranému novému dodavateli plnou moc v zastupování. Dodavatel pak může provést některé činnosti za Vás, čímž i z důvodu větších zkušeností, může celý proces změny dodavatele urychlit.

Proces změny trvá od jednoho do tří měsíců podle výpovědních dob v případech smluv uzavřených na dobu neurčitou a i delších časových intervalů v případech ukončování smluv uzavřených na dobu určitou.

V případě, že se rozhodnete nepodepsat plnou moc pro zastupování v procesu změny dodavatele, budete celý proces vyřizovat sami.

Podpis smlouvy

Jakmile si vybere nového dodavatele, je nezbytné s ním uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky. Před definitivním podpisem smlouvy si nechte předložit tuto smlouvu, platný ceník a platné obchodní podmínky (tyto dokumenty doporučujeme znovu a důkladně prostudovat). Ceník a obchodní podmínky musí být součástí smlouvy.

Dodávka od nového dodavatele

Poté, co proběhnou úkony potřebné ke změně dodavatele, zahajuje dodávku energie váš nový dodavatel. O této skutečnosti byste měli být informováni, stejně jako o datu, od kterého vám byla skutečně zahájena dodávka.

Lze následně doporučit, abyste nahlásili k termínu změny dodavatele příslušnému provozovateli distribuční soustavy samoodečet (do pěti pracovních dnů od změny dodavatele). Následně obdržíte konečné vyúčtování spotřeby, kterým dojde k vypořádání závazků s původním dodavatelem.

Při každém vyúčtování dodávky energie od dodavatele je vhodné zkontrolovat celou fakturu, především, zda jsou dodrženy smluvené obchodní podmínky a ceny.

Je nutné přesměrovat platby za energii na bankovní konto nového dodavatele.

Včetně vzorů pro odstoupení a výpověď

Zálohy, vyúčtování, složení ceny, samoodečet, zprostředkovatelé...