Výpis dotazů

13.09.2023
 • Úřad
 • Ostatní
 • Věda a výzkum

ERÚ zveřejňuje postup pro poskytnutí role aplikačního garanta v rámci 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2. 

10.11.2022
 • Úřad
 • Ostatní
 • Věda a výzkum

ERÚ zveřejňuje postup pro poskytnutí role aplikačního garanta v rámci páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. ERÚ je připraven přijmout roli aplikačního garanta vybraným relevantním návrhům projektů zaměřených na vybrané prioritní výzkumné cíle v Podprogramu 1.

01.06.2022
 • Úřad
 • Ostatní
 • Věda a výzkum

ERÚ zveřejňuje postup pro poskytnutí role aplikačního garanta v rámci páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. ERÚ je připraven přijmout roli aplikačního garanta vybraným relevantním návrhům projektů zaměřených na vybrané prioritní výzkumné cíle v Podprogramu 1.

01.04.2022
 • Úřad
 • Ostatní
 • Spolupráce
 • Věda a výzkum
20.05.2021
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Spolupráce
 • Věda a výzkum

Ve čtvrtek 20. května 2021 se uskutečnil společný workshop Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury České republiky. Hlavním tématem byly pokročilé technologie a související projekty. Ačkoliv se ERÚ zapojil do několika z nich, jeden je svým pojetím výjimečný. Projekt tvořený sérií workshopů se zaměřuje na projekty samotné a jejich výstupy, nakolik jsou praktické pro jejich skutečné uživatele, ať už jde o úřady státní správy nebo například samosprávy.

10.11.2017
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Sdělení
 • Spolupráce
 • Věda a výzkum

1. veřejná soutěž programu Théta

V rámci první výzvy a podprogramu 1 - Výzkum ve veřejném zájmu

Obecné informace k programu THÉTA

Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 1 173 ze dne 19. 12. 2016 program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Detailnější informace a relevantní dokumenty jsou dostupné na stránkách Technologické agentury České republiky (dále TA ČR) - odkaz.