Postup ERÚ při vyřizování žádostí o schválení a certifikaci výsledků projektů výzkumu, vývoje a inovací

26.10.2021, aktualizováno 01.06.2022
  • Odbor analytický a datové podpory
  • Věda a výzkum

Sdělení

Energetický regulační úřad zveřejňuje pro řešitele a realizátory projektů výzkumu, vývoje a inovací a pro další případné zájemce Postup při vyřizování žádostí o formální schválení a certifikaci metodik, které vznikly v rámci projektů výzkumu, vývoje a inovací. Formální uznání výsledku ze strany poskytovatele dotace bývá podmíněno schválením či certifikací ze strany aplikačního garanta, respektive orgánu státní a veřejné správy s působností v dané oblasti metodik. Uvedený postup tak sjednocuje aktivity a procesy, které povedou k formálnímu schválení či certifikaci předložených metodik ze strany ERÚ. V případě potřeby či dalších otázek se obracejte na pracovníky Odboru analytického a datové podpory.

Obsah

Sdílejte

Share icon