Postup ERÚ v rámci 5. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

01.06.2022, aktualizováno 01.06.2022
  • Odbor analytický a datové podpory
  • Věda a výzkum

ERÚ zveřejňuje postup pro poskytnutí role aplikačního garanta v rámci páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. ERÚ je připraven přijmout roli aplikačního garanta vybraným relevantním návrhům projektů zaměřených na vybrané prioritní výzkumné cíle v Podprogramu 1.

Dne 19. prosince 2016 byl usnesením vlády České republiky č. 1173 schválen program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

Program je zaměřen na podporu projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. Program přispěje k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu přinášely ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace. Získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace v oblasti energetiky.

Další informace k 5. veřejné soutěži programu THÉTA jsou uvedeny na webu Technologické agentury ČR.

Ke stažení

 v rámci 5. VS Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA (květen 2022)

Typ: pdf
Velikost: 373.08 KB

ze strany ERÚ v 5. VS programu THÉTA - struktura projektu

Typ: docx
Velikost: 756.87 KB

Kontakt

odborný rada
Odbor analytický a datové podpory

Obsah

Sdílejte

Share icon