Postup ERÚ v rámci 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2

13.09.2023, aktualizováno 13.09.2023
  • Odbor analytický a datové podpory
  • Věda a výzkum

ERÚ zveřejňuje postup pro poskytnutí role aplikačního garanta v rámci 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2. ERÚ je připraven přijmout roli aplikačního garanta vybraným relevantním návrhům projektů zaměřených na vybrané prioritní výzkumné cíle v Podprogramu 1.

Dne 03.05.2023 byl usnesením vlády České republiky č. 320 schválen Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2.

Program THÉTA 2 je program orientovaný na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v energetice, který bezprostředně navazuje na program THÉTA. Zaměření programu je, stejně jako u předcházejícího programu, poměrně široké a postihuje všechny oblasti nakládání se všemi relevantními druhy energie v příslušných sektorech včetně sektorových propojení (tzv. sector coupling) a mezioborových aspektů. Zahrnuje propojení jak na technické úrovni (např. interakce a propojení energetiky s jinými obory typu nakládání s odpady či vodou v krajině), tak na úrovni společenské (např. změny chování spotřebitelů). Zohledňuje všechny potřebné dimenze energetiky, od úrovně celostátních energetických systémů až po lokální řešení.

Další informace k 1. veřejné soutěži programu THÉTA 2 jsou uvedeny na webu Technologické agentury ČR.

Ke stažení

 v rámci 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2

Typ: pdf
Velikost: 340.74 KB

Žádost o přijetí role aplikačního garanta ze strany ERÚ v 1. veřejné soutěže programu THÉTA 2 (Příloha č. 1 - struktura projektu)

Typ: docx
Velikost: 29.15 KB

Kontakt

odborný rada
Odbor analytický a datové podpory

Obsah

Sdílejte

Share icon