ERÚ nabízí partnerství univerzitám v ČR

10.11.2022, aktualizováno 11.11.2022
  • Odbor analytický a datové podpory
  • Věda a výzkum

V polovině října proběhl webinář pro zástupce vysokých škol a univerzit. ERÚ jeho prostřednictvím informoval zájemce z šestnácti fakult o možnostech rámcové spolupráce.

ERÚ si uvědomuje svoji unikátní roli a pozici nezávislé národní autority pro regulaci energetických odvětví, díky čemuž disponuje množstvím specifických znalostí, které je možné zúročit i v oblasti terciárního vzdělávání. Odborníci ERÚ mohou předat své znalosti studentkám a studentům, a svými přednáškami tak rozšířit osnovy a studijní plány o každodenní realitu regulace české energetiky,“ přibližuje konkrétní formy spolupráce autor projektu Vladimír Vajnar.

Rámcová spolupráce mezi ERÚ a univerzitami může probíhat v následujících formách:

  • přednášky pro studenty ve vyučovaných předmětech,
  • spolupráce při návrhu tématu a zpracování bakalářských a diplomových prací,
  • studentské stáže,
  • spolupráce při řešení projektů výzkumu, vývoje a inovací.

Každá z uvedených oblastí má svá specifika a záleží jen na zástupcích univerzit, nakolik chtějí provázat garantované aktivity s ERÚ.

V oblasti kvalifikačních prací disponuje ERÚ vlastními náměty, ale nabízí i konzultace prací, které se dotýkají i jeho působnosti.

Oblíbeným konceptem spolupráce jsou studentské stáže, díky nimž studenti nahlédnou pod pokličku mnoha vykonávaným činnostem. Pracovní zkušenosti je pak velmi snadné zúročit v následném přechodu do pracovního nebo služebního poměru přímo na ERÚ.

Zajímavou možností spolupráce je i řešení projektů výzkumu, vývoje a inovací. Mimo programy, kterých se ERÚ sám účastní, úřad rád podpoří zajímavé projektové návrhy související s činnostmi ERÚ formou Letter of Intent či Letter of Support.

Uplatnění pro rámcovou spolupráci je díky pravomocem ERÚ velmi široké, průnik lze najít s fakultami poskytujícími vzdělání v technických, ale i humanitních a přírodovědných oborech, tedy kromě elektrotechniky, strojírenství, matematiky, technologií, informatiky, ekonomie a ekonometrie i ve veřejné správě a administrativě, mezinárodních studiích, politologii, klimatologii a mnoha dalších.

Více informací naleznete v přiložené prezentaci.

V případě zájmu o spolupráci prosíme využijte kontakt níže.

Typ: pdf
Velikost: 705.84 KB
Aktualizováno:

Kontakt

odborný rada
Odbor analytický a datové podpory

Obsah

Sdílejte

Share icon