Nástup a adaptace

01.04.2022, aktualizováno 24.11.2023
 • Oddělení personální a mzdové
 • Kariéra

Rozdíl nástupního procesu do služebního nebo pracovního poměru není velký. Níže si popíšeme, co vás čeká první den a následující dny, měsíce a roky.

  První den

  1. Nástupní školení.
  • předání osobních dokumentů,
  • seznámení se s chodem úřadu a s vnitřními předpisy,
  • předání "uvítacího balíčku" – obsahuje prezentaci ERÚ, užitečné informace, nástupní dokumenty k vyplnění.
  1. Složení služebního slibu před Radou ERÚ jako podmínky pro vznik služebního poměru.
  2. Seznámení se s:
  • útvarem, ve kterém budete působit,
  • nadřízeným, který Vás bude vést,
  • kolegy, se kterými budete spolupracovat,
  • a pracovním místem.
  1. Budou vám předány informace k adaptačnímu programu a vybavení k vykonávané práci.

  Zkušební doba

  • V rámci zkušební doby (služební poměr - 6 měsíců, pracovní poměr 3 měsíce), respektive v rámci adaptačního procesu, absolvuje zaměstnanec vstupní školení v rámci jednotlivých útvarů navržených nadřízeným (na jednotlivých místech se program liší dle daného zaměření).
  • Proces adaptace je absolvován do konce zkušební doby a následně dojde k jeho vyhodnocení. Výsledkem je i možnost přiznání osobního příplatku dle dosahovaných výsledků.
  • Žadatel je přijímán do služebního poměru zpravidla na dobu určitou jeden rok. Po složení zkoušky/zkoušek z předepsaných oborů služby (nejčastěji energetika, legislativa a právní činnost apod.), se mění jeho služební poměr na dobu neurčitou. Na složení zkoušky/zkoušek má zaměstnanec maximálně jeden rok a záleží na něm a jeho pracovní vytíženosti, kdy se na termín zkoušky přihlásí.
  • Zaměstnanec, který nastupuje do pracovního poměru, je přijímán zpravidla na dobu neurčitou, případně na dobu určitou jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.

  Vše co musíte vědět, pokud budeme ve služebním poměru.

  Obsah

  Sdílejte

  Share icon