Nástup a adaptace

01.04.2022, aktualizováno 29.02.2024
 • Oddělení personální a mzdové
 • Kariéra

První den

Vstupní školení

 • Seznámení se s chodem ERÚ a vnitřními předpisy
 • Předání vstupního balíčku – obsahuje např. smlouvu k podpisu, nástupní dokumenty k vyplnění a užitečné informace k prostudování

Složení služebního slibu

 • Slib před Radou ERÚ jako podmínka pro vznik služebního poměru

Seznámení se s

 • Nadřízeným, který Vás bude vést
 • Útvarem, ve kterém budete působit
 • Kolegy, se kterými budete spolupracovat
 • Vaším pracovním místem

Předání

 • Vybavení k vykonávané práci
 • Informací k adaptačnímu programu

Zkušební doba

V průběhu zkušební doby, respektive v rámci adaptačního procesu, absolvujete školení od jednotlivých útvarů navržených nadřízeným (na jednotlivých pozicích se plán liší dle daného zaměření).

Proces adaptace je absolvován do konce zkušební doby a následně dojde k jeho vyhodnocení. Výsledkem je i možnost přiznání osobního příplatku dle dosahovaných výsledků.

V případě služebního poměru

 • Zkušební doba u služebního poměru trvá šest měsíců.
 • Žadatel/ka je přijímán/a do služebního poměru zpravidla na dobu určitou jeden rok. Po složení zkoušky/zkoušek z předepsaných oborů služby (nejčastěji energetika, legislativa a právní činnost apod.) se mění služební poměr na dobu neurčitou. Na složení zkoušky/zkoušek máte maximálně jeden rok a konkrétní termín přihlášení a vykonání záleží na Vás.

V případě pracovního poměru

 • Zkušební doba u pracovního poměru trvá tři měsíce.
 • Do pracovního poměru nastupujete zpravidla na dobu neurčitou, případně na dobu určitou jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Obsah

Sdílejte

Share icon