Zaslání životopisu

01.04.2022, aktualizováno 23.11.2023
  • Oddělení personální a mzdové
  • Kariéra
  • Nábor
  • Volné místo

Mám zájem o pozici, co mám pro to udělat?

  • Přečíst si oznámení o vyhlášení výběrového řízení, kde je také uvedena specifikace jednotlivých pozic.
  • Vyplnit žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo/jmenování na služební místo představeného.
  • K žádosti přiložit požadované přílohy: kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, životopis a další, v závislosti na specifické pozici. K žádosti musí být přiloženy všechny požadované přílohy, které jsou v oznámení uvedeny.
  • Odeslat žádost společně se všemi přílohami.

Jak můžu odeslat žádost?

V případě služebního poměru:

V případě pracovního poměru: