Zaslání životopisu

01.04.2022, aktualizováno 29.02.2024
 • Oddělení personální a mzdové
 • Kariéra
 • Nábor
 • Volné místo

Mám zájem o konkrétní pozici, co mám dělat?

Přečíst si pozorně oznámení o vyhlášení výběrového řízení na danou pozici, kterou jste našli v aktuálním přehledu.

V případě služebního poměru

 • Vyplnit žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo / jmenování na služební místo představeného, která je připojena u dané nabídky pozice.
 • K žádosti přiložit všechny požadované přílohy: kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, životopis a další, v závislosti na dané pozici.
 • Odeslat žádost společně se všemi přílohami.

V případě pracovního poměru

 • Dát dohromady požadované dokumenty: kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, životopis a další, v závislosti na dané pozici.
 • Všechny dokumenty odeslat.

Jak můžu dokumenty odeslat?

V případě služebního poměru

 • Doručit ERÚ prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na poštovní adresu ERÚ.
 • Podat osobně na podatelnu ERÚ.
 • Podat v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty ERÚ  e-mail.
 • Podat v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ERÚ.

V případě pracovního poměru

 • Podat v elektronické podobě  na adresu elektronické pošty ERÚ  e-mail, není vyžadováno podepsání uznávaným elektronickým podpisem.
 • Vyplnit kontaktní formulář a připojit požadované dokumenty.
podatelna a ústředna

Masarykovo náměstí 91/5
586 01  Jihlava

IČO 70894451
DIČ ERÚ není plátcem daně
Číslo účtu 19-2421001/0710 (ČNB)

eeuaau7 (datová schránka)
personalistka
Oddělení personální a mzdové

Seznam zkoušek pro splnění anglického jazyka.