Výběrové řízení a oznámení výsledku

01.04.2022, aktualizováno 29.02.2024
  • Oddělení personální a mzdové
  • Kariéra
  • Volné místo

Po skončení lhůty k podávání žádostí/přihlášek jsou otevírány obálky a žadatel/ka je po jejich otevření buď pozván/a k pohovoru, nebo vyrozuměn/a o vyřazení žádosti na základě některého ze zákonem stanovených důvodů.

Jak bude probíhat pohovor

Žadatele/ku, který/á se dostaví na základě pozvánky, čeká osobní pohovor s výběrovou komisí, která má tři členy/ky. Výběrová komise se ptá na otázky odborného charakteru, odpovídající dané pozici a příslušnému oboru služby, popř. předchozí praxi.

Součástí pohovoru může být i ověření jazykových znalostí, je-li znalost cizího jazyka požadována. Pohovor lze doplnit písemnou zkouškou.

Zajímavosti z oblasti personalistiky ERÚ.

Výsledky výběrového řízení

Na základě výsledků pohovorů, jsou žadatelé/ky rozděleni na úspěšné a neúspěšné. Sestaví se protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení. Tento protokol se doručuje jako příloha vyrozumění o výsledku výběrového řízení a to poštou nebo prostřednictvím datové schránky žadatele/ky.

ERÚ následně vybere nejvhodnější/ho žadatelku/e. Následuje rozhodnutí ERÚ o přijetí do služebního poměru.

Seznam zkoušek pro splnění anglického jazyka.