Národní registr účastníků trhu

01.04.2022, aktualizováno 05.04.2022
 • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce

Centralizovaný evropský registr účastníků trhu s energií (CEREMP – Centralized European Register of Energy Market Participants) shromažďuje informace o všech zúčastněných stranách na velkoobchodním evropském trhu s energií a je jedním z cílů informačního systému (ARIS) agentury ACER.

Registr CEREMP bude vytvářen a spravován vnitrostátními regulačními orgány ("VRO") a bude naplňován údaji z národních registrů. Tyto údaje budou převedeny z národních registrů podle registračního formátu určeného agenturou ACER ve spolupráci s VRO v souladu s nařízením REMIT (čl. 9 (3).

Termíny pro registraci účastníků trhu v rámci nařízení REMIT

Termín pro registraci do národního registru účastníků trhu není dán konkrétním datem. Účastník trhu je povinen se registrovat před vstupem do transakce, jež je třeba oznámit agentuře ACER v souladu s čl. 8 odst. 1.

Aktuality

Otázky a Odpovědi k nařízení REMIT – 22. edice

 • Regulace
 • Elektřina
 • Ostatní
 • Plyn
 • REMIT
 • Národní registr účastníků trhu

Aktualizace dokumentu Otázky a odpovědi - CEREMP

 • Regulace
 • Elektřina
 • Plyn
 • Ostatní
 • REMIT
 • Manuály
 • Národní registr účastníků trhu

Vyřešeno - nelze změnit heslo

 • Regulace
 • Elektřina
 • Ostatní
 • Plyn
 • REMIT
 • Národní registr účastníků trhu

RRM (Registered Reporting Mechanism)

 • Regulace
 • Elektřina
 • Ostatní
 • Plyn
 • REMIT
 • Národní registr účastníků trhu

Otázky a odpovědi - CEREMP

 • Regulace
 • Elektřina
 • Plyn
 • Ostatní
 • REMIT
 • Manuály
 • Národní registr účastníků trhu

Účastníci energetického trhu se mohou registrovat v národním registru v souvislosti s nařízením REMIT

 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Tisková zpráva
 • REMIT
 • Národní registr účastníků trhu

Národní registr účastníků trhu, do něhož se musejí povinně zapsat všechny subjekty, které provádějí transakce na velkoobchodních trzích s energiemi v rámci Evropské unie, spustil od 5. ledna 2015 Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“).

Plná moc k registraci účastníků trhu

 • Regulace
 • Elektřina
 • Ostatní
 • Plyn
 • REMIT
 • Národní registr účastníků trhu

Spuštění Národního registru účastníků trhu

 • Regulace
 • Elektřina
 • Ostatní
 • Plyn
 • REMIT
 • Národní registr účastníků trhu

Uživatelská příručka pro registraci účastníků trhu

 • Regulace
 • Elektřina
 • Plyn
 • Ostatní
 • REMIT
 • Manuály
 • Národní registr účastníků trhu

Spuštění Národního registru účastníků trhu odloženo

 • Regulace
 • Elektřina
 • Ostatní
 • Plyn
 • REMIT
 • Národní registr účastníků trhu

Obsah

Sdílejte

Share icon