Metodiky regulace

01.04.2022, aktualizováno 21.07.2022
 • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce

Metodiku regulace ovlivňují regulační období, která se snaží obsáhnout vývoj a hlavní trendy v energetice. Postupně probíhalo druhé regulační období (mezi lety 2005 až 2009), třetí (2010 až 2015), čtvrté (2016 až 2020) a v roce 2021 začalo páté regulační období.

Cenová regulace

Cenové regulaci podléhají subjekty podnikající v té části energetických odvětví, kde z technických, organizačních, ekonomických nebo legislativních důvodů neexistuje účinná hospodářská soutěž. Provozovatelé infrastrukturních energetických soustav, dodavatelé poslední instance, operátor trhu a povinně vykupující jsou v oboru svého působení monopolními společnostmi. Regulace cen brání tomu, aby tyto subjekty účtovaly nepřiměřené a z celospolečenského hlediska nevhodné ceny, zároveň však stanovené ceny musí zajistit poskytování stabilní služby požadované úrovně.

Cílem regulace je vytvořit předvídatelné, stabilní a proinvestiční prostředí a zajistit, aby cena odpovídala službám, které zákazníci požadují a dostávají. Zároveň musí regulace umožnit regulovaným subjektům dynamicky reagovat na transformaci energetiky a zachovat jejich finanční stabilitu. Tato úloha je v současné době, kdy se energetika nachází na prahu významných změn, obtížnější než v předcházejícím období.

Zásady cenové regulace stanovují v souladu s energetickým zákonem a zákonem o podporovaných zdrojích energie:

 • postupy regulace ceny za související službu v elektroenergetice a plynárenství,
 • postupy regulace cen za činnost organizace trhu,
 • ceny za činnosti poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích,
 • ceny související s vydáváním záruk původu pro operátora trhu,
 • postupy regulace ceny za činnost povinně vykupujícího.

Filtrování výpisu dotazů

Odvětví
Štítky

Výpis dotazů

09.06.2020
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Tisková zpráva
 • V. (2021–2025)

Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) schválila Zásady cenové regulace pro páté regulační období, které budou platit od ledna příštího roku. Nová pravidla stanoví postupy regulace cen pro přenos, přepravu a distribuci energie, dále upravují činnosti operátora trhu a povinně vykupujících.

21.01.2020
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Sdělení
 • Regulace
 • V. (2021–2025)

Informace o místu a čase konání veřejného projednání připomínek k návrhu zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující

30.08.2019
 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva
 • V. (2021–2025)
 • Veřejný konzultační proces

Návrh zásad cenové regulace definuje základní pravidla, kterými se bude řídit energetika od roku 2021 do roku 2025. Stěžejní jsou tyto zásady jak pro regulované subjekty, které podle nich musí hospodařit a plánovat budoucí investice, tak pro spotřebitele, kteří náklady hradí v regulovaných složkách cen energií. V cenách elektřiny dnes tvoří regulovaná složka typicky více než polovinu, v případě plynu jde přibližně o čtvrtinu.

11.01.2018
 • Regulace
 • Elektřina
 • Plyn
 • IV. (2016–2020)

Stanovení postupů regulace cen pro provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy a operátora trhu

31.08.2017
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Tisková zpráva
 • IV. (2016–2020)

Rada Energetického regulačního úřadu schválila návrh zásad cenové regulace. Tento návrh v souladu se záměrem národního i evropského zákonodárce na zachování stabilního a transparentního regulačního prostředí předpokládá prodloužení IV. regulačního období pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství o dva roky. Spolu s ním byl nicméně na webu ERÚ do souběžného veřejného konzultačního procesu Radou ERÚ postoupen rovněž návrh tezí cenové regulace pro V. regulační období s cílem poctivé konzultace rámcových představ ERÚ pro podobu zásad cenové regulace V. regulačního období počínajícího rokem 2021, a to v dostatečném předstihu před jeho začátkem.

03.08.2015
 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Teplo
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Sdělení
 • IV. (2016–2020)

Potřebné podklady týkající se nastavení cenové regulace na IV. regulačního období v elektroenergetice a plynárenství zaslal Energetický regulační úřad (ERÚ) dne 31. července 2015 regulovaným společnostem. Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková zároveň dnes podepsala regulační vyhlášky, které jsou pro zahájení IV. regulačního období nezbytné.