Koncepce propojení nového designu trhu v elektroenergetice s regulovanými cenami

14.11.2022, aktualizováno 07.02.2024
 • Oddělení regulace cen v elektroenergetice
 • Tarifní struktura

Koncepce propojení nového designu trhu v elektroenergetice s požadavky na změnu v regulovaných cenách a tarifech je výsledkem projektu zaměřeného na vyhodnocení současného tarifního systému v elektroenergetice, definici základních principů a cílů inovace v oblasti tarifního systému a dále na specifikaci opatření, která povedou k naplnění stanovených cílů.

Hlavními cíli inovace systému v oblasti regulovaných cen jsou:

 • cena pro odběratele odpovídající nákladům a přínosům, které v soustavě vyvolává a které soustavě přináší,
 • dlouhodobá předvídatelnost tarifního systému, jeho nasměrování k nové energetice,
 • vyšší využití a efektivita provozu a rozvoje elektrizační soustavy.

Uvedené cíle inovace systému budou reflektovány v postupně zaváděných opatřeních, mezi které například patří:

 • umožnění sdílení elektřiny v rámci bytových domů – implementováno od počátku roku 2023 ve vyhlášce o Pravidlech trhu s elektřinou,
 • zefektivnění využívání přenosové soustavy a distribučních soustav na hladinách velmi vysokého a vysokého napětí v oblasti výkonové složky odběru elektřiny plánováno od začátku roku 2025,
 • zefektivnění využívání přenosové soustavy a distribučních soustav na hladinách velmi vysokého a vysokého napětí v oblasti nevyžádané jalové energie plánováno od začátku roku 2025,
 • ověřování nových distribučních sazeb na hladině nízkého napětí – plánováno nejdříve od roku 2026.

Projekt je veden ERÚ, účastní se jej řada institucí a výstupy projektu jsou konzultovány v rámci veřejných konzultačních procesů.

Výsledky výzkumných projektů

Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice (TIRDERU104)

 • Regulace
 • Elektřina
 • Výsledky výzkumných projektů
 • Tarifní struktura