Může se cena elektřiny nebo plynu v průběhu roku zvýšit?

01.04.2022, aktualizováno 31.03.2022
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Cenové rozhodnutí
  • Regulace
  • Spotřebitel
  • Nabídky
  • Cena
  • Smlouva
  • Změna dodavatele

Regulovaná část ceny za energii (elektřina nebo plyn) je každoročně stanovena cenovým rozhodnutím ERÚ do 30. listopadu s platností na celý následující kalendářní rok. Tato změna není důvodem k ukončení smlouvy s dodavatelem a týká se všech dodavatelů.

Neregulovaná část ceny energie se může měnit na základě smluvních vztahů mezi dodavatelem a spotřebitelem. Pokud dodavatel cenu zvyšuje, musí to spotřebiteli oznámit – spotřebitel nemusí se změnou souhlasit. Jednostranné zvýšení ceny dává spotřebiteli právo smlouvu s dodavatelem ukončit (bez sankce).

Někteří dodavatelé nabízí dynamické produkty, kdy se nabídková cena energie (elektřiny nebo plynu) v průběhu roku odvíjí od ceny na velkoobchodním trhu, takováto změna ceny vypočtená podle předem známého vzorce oznamována být nemusí.

Sdílejte

Share icon