Výkladové stanovisko ERÚ č. 1/2022 (oznámení změny cen a jiných smluvních podmínek)

31.01.2022, aktualizováno 18.08.2023
  • Oddělení legislativní
  • Platné
  • Spotřebitel
  • Výkladové stanovisko

Výkladové stanovisko k požadavkům na obsah a způsob oznamované informace o zvýšení ceny nebo o změně jiných smluvních podmínek podle § 11a odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon