Výkladové stanovisko ERÚ č. 2/2022 (k právu zákazníka na výpověď závazku smlouvy v případě zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek)

10.06.2022, aktualizováno 12.10.2022
  • Sekce správních řízení
  • Platné
  • Výkladové stanovisko
  • Spotřebitel

Výkladové stanovisko k právu zákazníka na výpověď závazku ze smlouvy v případě zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek podle § 11a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon