Zásady cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující

09.06.2020, aktualizováno 15.03.2023
  • Oddělení regulace cen v elektroenergetice
  • Oddělení regulace cen v plynárenství
  • Oddělení sítí a organizace trhu v elektroenergetice
  • Oddělení sítí a organizace trhu v plynárenství
  • Oddělení regulace teplárenství ‎
  • V. (2021–2025)

Stanovení postupů regulace cen pro provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy, držitele licence na činnosti operátora trhu a pro povinně vykupující

ERÚ zveřejňuje v souladu s energetickým zákonem (§ 19a odst. 9) Zásady cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující.

Ke stažení

Sdílejte

Share icon