ERÚ zveřejnil Zásady cenové regulace pro regulační období 2021-2025

09.06.2020, aktualizováno 10.05.2022
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Média
  • Tisková zpráva
  • V. (2021–2025)

Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) schválila Zásady cenové regulace pro páté regulační období, které budou platit od ledna příštího roku. Nová pravidla stanoví postupy regulace cen pro přenos, přepravu a distribuci energie, dále upravují činnosti operátora trhu a povinně vykupujících.

Hlavní změnou v Zásadách cenové regulace platných od příštího roku bude pokles míry výnosnosti (WACC), tedy jednoho z parametrů ovlivňujících výši zisku regulovaných společností. V elektroenergetice WACC klesne ze současných 7,95 % na 6,54 %. Pokud bychom ve výpočtu zachovali všechny ostatní parametry, přinese toto snížení za pětileté období v elektroenergetice dohromady úsporu za 18,7 miliard Kč. V plynárenství WACC klesl z 7,94 % na 6,43 %, což při analogickém způsobu výpočtu představuje úsporu ve výši 6,8 miliard Kč.

„Cesta k novým Zásadám cenové regulace rozhodně nebyla jednoduchá. Čtvrté regulační období bylo již dříve o dva roky prodlouženo, takže další posun nepřicházel v úvahu. Většina členů současné Rady ERÚ přitom byla jmenována teprve loni v srpnu, sotva měsíc před zahájením veřejného konzultačního procesu k pátému regulačnímu období. Přesto se nám povedlo nová pravidla včas vytvořit a v porovnání se současným nastavením energetiky uspoříme spotřebitelům desítky miliard korun," říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Východiska Zásad se řídí pěti hlavními principy:

  • Stabilita a dlouhodobá udržitelnost regulačních principů
  • Předvídatelnost regulace pro jednotlivé subjekty na trhu s elektřinou a plynem
  • Vyváženost regulace z pohledu působení na jednotlivé účastníky trhu
  • Objektivnost a transparentnost nastavení regulačních principů a vstupů
  • Návaznost na platné legislativní předpisy ČR a EU a jejich aktuální změny

Pravidla pro páté regulační období odráží transformaci, kterou energetika prochází a které přesahují délku regulačního období. V sítích posilují chytré prvky, ať už jde o automatizaci nebo dálkové řízení. V souvislosti s měnící se skladbou zdrojů a nastupující decentralizací se zvyšují i nároky na stabilitu distribuce. V neposlední řadě se mění také role jednotlivých aktérů v elektroenergetice, kdy se u části zákazníků (tzv. prosumerů) již stírají rozdíly mezi výrobcem a spotřebitelem.

„Zásady jsou obecným rámcem, který umožní rozšiřovat a zlepšovat služby poskytované spotřebitelům v energetice. Na ně budou navazovat naše další konkrétní kroky, například zavedení automatických náhrad pro zákazníky při porušení standardů kvality dodávek elektřiny. Tím se zároveň posílí tlak na regulovaná subjekty na zajištění vyšší spolehlivosti a kvality dodávek. Zákazníci již nebudou muset o náhradu žádat, celý proces se zautomatizuje," uvádí Rostislav Krejcar, člen Rady ERÚ.

Páté regulační období, které se bude řídit novými Zásadami cenové regulace, začíná 1. ledna 2021 a končit bude 31. prosince 2025. Páté regulační období je nastavené jako protransformační. Na rozdíl od předcházejících období je přesněji definováno plánování i posuzování investic a nákladů regulovaných subjektů, především distribučních soustav, které budou muset vždy prokázat, že přínos pro zákazníky převýší výdaje, které spotřebitelé zaplatí.

 

Zásady cenové regulace jsou dostupné zde.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon