Informace o konání veřejného projednání připomínek k návrhu zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025

21.01.2020, aktualizováno 10.05.2022
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Média
  • Sdělení
  • Regulace
  • V. (2021–2025)

Informace o místu a čase konání veřejného projednání připomínek k návrhu zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující

Energetický regulační úřad uspořádá na základě ustanovení § 17e odst. 10 věty první zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů od uplynutí lhůt pro podání připomínek jejich veřejné projednání.

Veřejného projednání se mohou účastnit subjekty uvedené v §17e odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ten, kdo ve stanovené lhůtě podal k návrhu zásad cenové regulace připomínky.

Ve smyslu ustanovení § 17e odst. 10 věty druhé energetického zákona tímto Energetický regulační úřad informuje o místu a čase konání veřejného projednání připomínek k návrhu zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující v zákonem stanovené lhůtě takto:

  1. Místo konání veřejného projednání: Praha (místo bude upřesněno přihlášeným účastníkům na základě potřebné kapacity)
  2. Čas konání veřejného projednání: 30. ledna 2020 od 10:00 hodin
  3. Svou účast, prosíme, potvrďte na emailové adrese zasady@eru.cz do 28. ledna 2020 do 12:00.

Informace o místu a čase konání veřejného projednání připomínek k návrhu zásad cenové regulace pro regulační období 2021 - 2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnost operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující

Sdílejte

Share icon