Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice (TIRDERU104)

25.07.2022, aktualizováno 14.11.2022
  • Odbor analytický a datové podpory
  • Výsledky výzkumných projektů
  • Tarifní struktura

Projekt s názvem Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice (TIRDERU104) je řešený v rámci programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 financovaného prostředky Technologické agentury ČR. Projekt je realizovaný formou tzv. rámcové dohody a vypisování jednotlivých minitendrů. To umožňuje dynamicky definovat dílčí výzkumné cíle a organicky řídit průběh projektu v závislosti na průběžných výsledcích.

Projekt Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice (TIRDERU104) je navázán na pracovní skupiny interního projektu ERÚ Propojení nového designu trhu v elektroenergetice s požadavky na změny v regulovaných cenách a tarifech. Cílem tohoto navázání je podpora výzkumných a vývojových prací a využití možností VaVaI pro efektivní a progresivní inovaci designu trhu a tarifní struktury.

V rámci projektu byly dosud řešeny následující minitendry:

  • MT1: Provedení analýzy aktuálních zkušeností s inovacemi tarifní struktury v elektroenergetice v zahraničí včetně detailního popisu záměrů a rozboru realizace prováděných inovativních kroků s ohledem na přenositelnost do podmínek ČR,
  • MT2: Citlivostní analýza vlivu změny podílu variabilní složky v ceně zajišťování distribuce elektřiny,
  • MT3: Výzkum trendu zákaznické segmentace,
  • MT4: Analýzy vývoje trhu a provozu regionálních, lokálních a uzavřených distribučních soustav na úrovni vvn, vn a nn včetně zpracování návrhu systémového řešení v podmínkách transformace energetiky.

Obsah

Sdílejte

Share icon