Návrh koncepce propojení nového designu trhu v elektroenergetice s požadavky na změny v cenách a tarifech

03.08.2022, aktualizováno 11.10.2023
 • Odbor cenové regulace elektroenergetiky a plynárenství
 • Tarifní struktura
 • Veřejný konzultační proces
 • Neaktivní

ERÚ zveřejňuje ke konzultaci návrh Koncepce propojení nového designu trhu v elektroenergetice s požadavky na změnu v regulovaných cenách a tarifech (dále jen Koncepce). Měnící se prostředí elektroenergetiky s sebou přináší řadu výzev pro veškeré účastníky trhu s elektřinou a Koncepce popisuje jednotlivé trendy moderní energetiky, nastiňuje legislativní rámec, technologický vývoj trendů a definuje budoucí cíle a principy v oblasti regulovaných cen a tarifů.

Je zřejmé, že stávající tarifní struktura není plně kompatibilní s veškerými moderními prvky a koncepty, které dnešní technologie nabízejí a nesplňuje již plně svoji úlohu. Inovovaný tarifní systém by měl tento nedostatek eliminovat a design tohoto systému je cílovým stavem, ke kterému Koncepce směřuje. Součástí Koncepce jsou další kroky k postupné implementaci prvků designu nového trhu s elektřinou, od krátkodobých přes střednědobé až po dlouhodobé.

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

ERÚ zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu Koncepce propojení nového designu trhu v elektroenergetice s požadavky na změnu v regulovaných cenách a tarifech (dále také návrh koncepce).

Typ: pdf
Velikost: 909.18 KB
Pravidla konzultačního procesu
 1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek k návrhu koncepce je prostřednictvím e‑mailové adresy elektro@eru.cz. Jiné formy podání připomínek nejsou přípustné. K podání připomínky musí být v předmětu zprávy uvedeno „VKP – návrh koncepce“.
 2. Připomínky musí být zaslány v českém nebo slovenském jazyce.
 3. Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu koncepce je nutno uplatnit tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat text, jehož se připomínka týká, a byl zároveň uveden text rozporované části připomínkovaného dokumentu.
 4. Připomínky musí být zaslány v členění:
 • připomínka,
 • odůvodnění připomínky,
 • návrh promítnutí připomínky.
 1. Lhůta pro podání připomínek je do 31. srpna 2022.
 2. Veškeré doručené připomínky a podněty bude ERÚ považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat“ nebo „neveřejné“ apod.
 3. Veškeré připomínky včetně jejich vypořádání budou po ukončení a vyhodnocení veřejného konzultačního procesu uveřejněny na webových stránkách ERÚ.
 4. ERÚ obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.
 5. K připomínkám a podnětům podaným po termínu nebo k připomínkám nesplňujícím formu podání podle pravidel konzultačního procesu nemusí ERÚ přihlížet.
Připomínky
Vypořádání připomínek

Vypořádání připomínek z VKP

Typ: pdf
Velikost: 631.07 KB
Aktualizováno:

Sdílejte

Share icon