Aktuality - Zprostředkovatel

01.07.2022, aktualizováno 07.02.2023
 • Oddělení správy licencí
 • Zprostředkovatel

Aktuality

SMO ČR: Jak zarazit podomní rejdy energošmejdům

 • Úřad
 • Spotřebitel
 • Elektřina
 • Plyn
 • ERÚ v médiích
 • Spotřebitel
 • Zprostředkovatel

Startují registrace energetických zprostředkovatelů

 • Spotřebitel
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Zprostředkovatel

Se začátkem prázdnin byla zahájena registrace energetických zprostředkovatelů. Jejich podnikání se tak dostává pod dozor ERÚ. Změnu přinesla tzv. zprostředkovatelská novela energetického zákona.

Informace pro zprostředkovatele

 • Regulace
 • Elektřina
 • Plyn
 • Zprostředkovatel

Vše na jednom místě

Zprostředkovatelé už hledají cesty, jak obcházet nový zákon

 • Spotřebitel
 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Ostatní
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Zprostředkovatel

Jen za uplynulý měsíc mířilo na zprostředkovatele několik set podání, se kterými se spotřebitelé obrátili na ERÚ. Energošmejdi zneužívají nejen obavy z rostoucích cen energií, ale také toho, že řada z jejich zákazníků přešla pod dodavatele poslední instance, což pro zprostředkovatele znamenalo příležitost vybrat jim dodavatele nového. Někteří zprostředkovatelé se navíc přizpůsobují novým zákonným podmínkám, když sice upouštějí od vymáhání sankcí, místo nich ale požadují smluvní odměny.

Brožura Zprostředkovatelé

 • Spotřebitel
 • Elektřina
 • Plyn
 • Publikace
 • Spotřebitel
 • Pomoc
 • Smlouva
 • Sankce
 • Změna dodavatele
 • Zprostředkovatel

Jízdní řád regulace zprostředkovatelů 2022

 • Spotřebitel
 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Smlouva
 • Změna dodavatele
 • Nabídky
 • Zprostředkovatel

Rokem 2022 začíná regulace energetických zprostředkovatelů. Doteď téměř nikým a ničím nesvázané podnikání se dostává pod dozor Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Jednotlivé úpravy, které přinesla novela energetického zákona, ale nezačínají platit ke stejnému datu. Řada opatření, vč. povinnosti registrace zprostředkovatelů, nabydou účinnosti až ve druhé polovině roku.

Zprostředkovatelé, registrace u ERÚ je ze zákona možná až od 1. 7. 2022

 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Sdělení
 • Zprostředkovatel

Upozorňujeme žadatele o registraci zprostředkovatele, že žádosti mohou být vyřizovány Energetickým regulačním úřadem až od 1. 7. 2022. Žádosti podané před tímto datem budou v souladu se zákonem zamítnuty. 

Pozor na energošmejdy, kteří teď spotřebitelům nabízejí „pomoc“

 • Spotřebitel
 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Pomoc
 • Nabídky
 • Zprostředkovatel

Energetický regulační úřad (ERÚ) zachytil první stížnosti na energetické šmejdy, kteří se snaží zneužít ukončení dodávek energií od společností ze skupiny Bohemia Energy. Spotřebitelům nabízejí pomoc s výběrem nového dodavatele, jejich služby ale mohou přivést zákazníky do ještě větších problémů.

Polovinu podání na ERÚ za loňský rok mají na svědomí zprostředkovatelé energií

 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Spotřebitel
 • Vyúčtování
 • Změna dodavatele
 • Zprostředkovatel

Energetický regulační úřad (ERÚ) přijal v loňském roce 13 192 podání od spotřebitelů. Mezi nejčastěji zmiňovaná témata stále patří aukce a energetičtí zprostředkovatelé, kteří stojí až za polovinou z veškerých podání. Coby nový trend se ukazuje také navyšování pokut od dodavatelů nebo rostoucí počet lidí, kteří řeší problém s tzv. udržovací (retenční) nabídkou.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 • Licence
 • Zprostředkovatel
 • Legislativa a správní činnost
 • Ostatní
 • Právní předpisy ČR
 • Zákony
 • Licence
 • Zprostředkovatel
 • Legislativa

Obsah

Sdílejte

Share icon