Správní poplatky - Zprostředkovatel

06.02.2023, aktualizováno 24.04.2023
 • Oddělení správy licencí
 • Zprostředkovatel
Přijetí žádosti o udělení oprávnění10 000,- Kč
Přijetí žádosti o prodloužení oprávnění5 000,- Kč
Vydání stejnopisu rozhodnutí o udělení/prodloužení oprávnění

každá započatá strana 50,- Kč

Tištěná kopie

1. strana 15,- Kč

každá další strana 5,- Kč

Kopie technického nosiče dat (CD)40,- Kč

  Způsob platby správních poplatků

  • do 5 000,- Kč včetně lze platit správní poplatek kolkem či více kusy kolků,
  • nad 5 000,- Kč převodem na bankovní účet úřadu dle pokynů níže.

  Každý poplatek je nutné zaplatit jedním příkazem. Kumulace poplatků do jedné částky není možná z důvodu jejich identifikace.

  Upozorňujeme žadatele, aby neopomínali při platbě uvést specifický symbol - platbu jinak nebude možné přiřadit.

  Platba v ČR

  ČÍSLO ÚČTU ERÚ

  19-2421001/0710

  Konstantní symbol

  vždy 558

  Variabilní symbol

  (smí obsahovat maximálně 10 číslic)

  • právnická osoba - uvede své IČO;
  • fyzická osoba - uvede své IČO, má-li jej přiděleno; nemá-li IČO, uvede své rodné číslo bez lomítka; nemá-li fyzická osoba přiděleno ani rodné číslo, uvede své datum narození ve tvaru DDMMRRRR.

  Specifický symbol

  (smí obsahovat maximálně 10 číslic)

  SS pro žádost o oprávnění - ALLZ:

  • A - vždy 2 (znak pro žádosti o udělení oprávnění či jeho prodloužení),
  • LL - vždy 74 (znak pro žádosti týkající se oprávnění k činnosti zprostředkovatele),
  • Z - typ žádosti:
   • 1 - žádost o udělení oprávnění,
   • 2 - žádost o prodloužení oprávnění.

  (Tzn..: SS 2741 = žádost o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele, SS 2742 = žádost o prodloužení oprávnění k činnosti zprostředkovatele.)

  Platba ze zahraničí

  KÓD IBAN

  CZ78 0710 0000 1900 0242 1001

  SWIFT CODE

  CNB ACZ PP

  Ostatní údaje jsou stejné jako pro platby v ČR.