Zprostředkovatelé, registrace u ERÚ je ze zákona možná až od 1. 7. 2022

17.12.2021, aktualizováno 09.05.2022
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Média
  • Sdělení
  • Zprostředkovatel

Upozorňujeme žadatele o registraci zprostředkovatele, že žádosti mohou být vyřizovány Energetickým regulačním úřadem až od 1. 7. 2022. Žádosti podané před tímto datem budou v souladu se zákonem zamítnuty. 

Zprostředkovatelská činnost v energetických odvětvích byla v energetickém zákoně legislativně zakotvena zákonem č. 362/2021 Sb. Podle části páté, Čl. VI písm. a) nabývají účinnosti části vztahující se k registraci zprostředkovatele (§ 11f až 11k) až dnem 1. 7. 2022. Věnujte však prosím pozornost i všem dalším legislativním úpravám, které se Vaší činnosti týkají.

Sdílejte

Share icon