Brožura Zprostředkovatelé

30.03.2022, aktualizováno 05.01.2024
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Publikace
  • Spotřebitel
  • Pomoc
  • Smlouva
  • Sankce
  • Změna dodavatele
  • Zprostředkovatel

Kdo je zprostředkovatel?

Zprostředkovatel je prostředník mezi Vámi a dodavatelem energie (elektřiny nebo plynu). Může to být jednotlivec, firma, nebo pořadatel takzvaných aukcí, tedy někdo, kdo zprostředkuje sepsání smlouvy mezi Vámi a dodavatelem energie.

Zprostředkovatele najdete v registru, který vede ERÚ. To, že s Vámi jako zprostředkovatel jedná, Vám podle zákona musí sám oznámit.

Potřebuji ke změně dodavatele zprostředkovatele?

Ne.

Chci využít služby zprostředkovatele. Na co si mám dát pozor?

Dejte si pozor, abyste zprostředkovaný výběr dodavatele mohli odmítnout. Tedy aby například nabídka vzešlá z aukce byla podle zprostředkovatelské smlouvy skutečně nezávazná.

Pokud bude výběr zprostředkovatelem závazný, a Vy jej nebudete chtít přijmout, budete muset smlouvu s novým dodavatelem ukončit – jakým způsobem záleží na okolnostech podpisu (k tomu jsme vydali speciální leták Jak ukončit smlouvu bez sankce?, najdete ho i na webu ERÚ).

Chci vypovědět smlouvu se zprostředkovatelem

Spotřebitelé mohou vypovědět zprostředkovatelské smlouvy bez jakéhokoliv postihu.

Smlouva se zprostředkovatelem uzavřená před 01.01.2022 musela být dána do souladu s novými zákonnými požadavky do 30.06.2022, jinak zanikla. Tohoto zániku se může zákazník dovolat. Smlouva uzavřená se zprostředkovatelem po 01.01.2022 musí odpovídat § 11m energetického zákona, v opačném případě má zákazník právo se dovolat její neplatnosti.

Chci ukončit smlouvu s dodavatelem, kterou uzavřel zprostředkovatel.

Záleží na tom, jak dlouho je smlouva podepsaná a kde jste ji podepsali.

Pomůže Vám náš jednoduchý diagram.

Jak na spor se zprostředkovatelem?

Spory o splnění povinnosti ze smlouvy se zprostředkovateli je možné řešit prostřednictvím ERÚ mimosoudní cestou. Obě strany sporu musí dospět k dohodě, ERÚ v tomto směru nemůže vydat rozhodnutí, to mohou i nadále pouze soudy.

Ke stažení

K náhledu

Typ: pdf
Velikost: 438.15 KB
Aktualizováno:

K tisku po jednotlivých stranách na A4

Typ: pdf
Velikost: 492.01 KB
Aktualizováno: