Zprávy o provozu

19.07.2022, aktualizováno 06.12.2022
 • Oddělení statistiky a sledování kvality
 • Oddělení regulace teplárenství ‎
 • Zpráva o provozu

Na základě energetického zákona (§ 17 odst. 7 písm. m) ERÚ zveřejňuje zprávy o provozu energetických soustav ČR. Zprávy obsahují všechna dostupná provozně technická data, která představují fyzické toky elektřiny, plynu a tepla. Publikace jsou určeny orgánům státní správy, institucím v ČR a EU a též odborné veřejnosti.

V rámci svých kompetencí určených energetickým zákonem (§ 20a odst. 4 písm. e) zpracovává operátor trhu své měsíční a roční statistiky o trhu s elektřinou a o trhu s plynem, které doplňují statistiky ERÚ o obchodní údaje. Detaily týkající se metodiky vykazování dat pro statistiku ERÚ jsou uvedeny ve výkladovém stanovisku ERÚ.

Veškerá data vycházejí z podkladů od licencovaných subjektů: výrobců elektřiny, tepla a plynu, provozovatelů distribučních soustav, přenosové soustavy, přepravní soustavy a uskladnění plynu a operátora trhu. Data ERÚ získává na základě statistické vyhlášky.

Měsíční zprávy jsou od roku 2016 nahrazeny zprávami čtvrtletními. Uvedená změna se uskutečnila na základě novely energetického zákona (§ 17 odst. 7 písm. m).

Jedná se o vyfiltrovaný obsah

Filtrování výpisu dotazů

Odvětví
Období
Rok

Výpis dotazů

02.07.2024
 • Energetika v číslech
 • Plyn
 • Měsíční
 • Monitoring trhu
 • Zpráva o provozu
21.05.2024
 • Regulace
 • Energetika v číslech
 • Plyn
 • Čtvrtletní
 • Zpráva o provozu
26.02.2024
 • Regulace
 • Energetika v číslech
 • Plyn
 • Čtvrtletní
 • Zpráva o provozu
03.01.2024
 • Energetika v číslech
 • Plyn
 • Měsíční
 • Monitoring trhu
 • Zpráva o provozu
06.11.2023
 • Regulace
 • Energetika v číslech
 • Plyn
 • Čtvrtletní
 • Zpráva o provozu
14.08.2023
 • Regulace
 • Energetika v číslech
 • Plyn
 • Čtvrtletní
 • Zpráva o provozu
30.06.2023
 • Regulace
 • Energetika v číslech
 • Plyn
 • Roční
 • Zpráva o provozu
30.05.2023
 • Regulace
 • Energetika v číslech
 • Plyn
 • Čtvrtletní
 • Zpráva o provozu
16.02.2023
 • Regulace
 • Energetika v číslech
 • Plyn
 • Čtvrtletní
 • Zpráva o provozu
03.02.2023
 • Energetika v číslech
 • Plyn
 • Měsíční
 • Zpráva o provozu
 • Monitoring trhu