Dataportál

25.07.2023, aktualizováno 28.02.2024
  • Energetický regulační úřad

Dataportál je webová aplikace (portálové řešení), určená především ke sběru dat od povinných držitelů licencí. Nahrazuje starý způsob zasílání statistických výkazů do datové nebo emailové schránky.

Dne 16.01.2024 byla v e-Sbírce (Sbírka zákonů a mezinárodních smluv České republiky) zpřístupněna vyhláška č. 4/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), ve znění vyhlášky č. 154/2018 Sb.

Vstup do Dataportálu, kde v průběhu přihlašování dojde k ověření identity přes platformu Národní identitní Autoritu (NIA), kde po výběru způsobu ztotožnění dojde k ověření a přihlášení do prostředí Dataportálu.

Šablony statistických výkazů k importu do dataportálu.

Odpovědi na často kladené dotazy k Dataportálu ERÚ.

Aktuality

Příručky k dataportálu

  • Regulace
  • Elektřina
  • Plyn
  • Teplo
  • Dataportál

Kontakt

Vykazování

specialistka v elektroenergetice
Oddělení statistiky a sledování kvality
specialista v plynárenství
Oddělení statistiky a sledování kvality
specialistka v elektroenergetice a plynárenství
Oddělení statistiky a sledování kvality
specialista v teplárenství
Oddělení statistiky a sledování kvality

IT problematika

specialista v IT
Oddělení statistiky a sledování kvality
specialista v IT
Oddělení statistiky a sledování kvality