Monitoring trhu

01.04.2022, aktualizováno 04.08.2022
 • Oddělení monitoringu trhu
 • Monitoring trhu

Monitoring trhu, potažmo šetření, je ve smyslu české i evropské legislativy výkon zvláštní působnosti v oblasti ochrany hospodářské soutěže na trhu s energiemi. ERÚ monitoruje velkoobchodní a maloobchodní trhy s elektřinou a plynem, včetně chování účastníků trhů. Vyhodnocujeme, zda na trzích s energiemi existuje účinná hospodářská soutěž, která vede k zajištění nejkvalitnějších služeb a nejnižších cen.

Základem monitoringu je agregace, zpracovávání a interpretace dat z velkoobchodního trhu a následná příprava roční zprávy. Výsledky monitorovací činnosti jsou promítány do návrhů koncepcí a strategie ERÚ. Konkrétně vyhodnocujeme strukturu trhu:

 • tržní podíly soutěžitelů,
 • výpočet Herfindahl-Hirschman Indexu (HHI), jako jednoho z hlavních indikátorů koncentrace trhu.

A dále vyhodnocujeme výkon trhu:

 • úroveň velkoobchodních a maloobchodních cen a jejich korelace,
 • aktivita zákazníků vyjádřená např. změnou dodavatele (switching).

Aktuality

Měsíční spotřeba elektřiny 2023

 • Energetika v číslech
 • Elektřina
 • Měsíční
 • Monitoring trhu
 • Zpráva o provozu

Měsíční spotřeba zemního plynu 2023

 • Energetika v číslech
 • Plyn
 • Měsíční
 • Monitoring trhu
 • Zpráva o provozu

Naplněnost zásobníků plynu 2023–2024

 • Energetika v číslech
 • Plyn
 • Týdenní
 • Monitoring trhu
 • Zpráva o provozu
 • Zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu

Měsíční spotřeba elektřiny 2022

 • Energetika v číslech
 • Elektřina
 • Měsíční
 • Zpráva o provozu
 • Monitoring trhu

Měsíční spotřeba zemního plynu 2022

 • Energetika v číslech
 • Plyn
 • Měsíční
 • Zpráva o provozu
 • Monitoring trhu

Monitoring trhu s elektřinou a plynem

 • Regulace
 • Elektřina
 • Plyn
 • Webinář
 • Monitoring trhu

Bez registrace

ERÚ prověřuje dodavatele energií a jejich schopnost dostát závazkům vůči spotřebitelům

 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Monitoring trhu

Po předchozím šetření vybraných dodavatelů Energetický regulační úřad (ERÚ) zahájil prověřování celého trhu. V návaznosti na události tohoto týdne úřad požaduje po všech dodavatelích energie doklady o tom, že mají zajištěný dostatek energie odpovídající závazkům, které mají vůči spotřebitelům i podnikům. Jedná se o výjimečný krok odpovídající bezprecedentní situaci, ke které na trhu nedošlo za celých dvacet let existence ERÚ.

Obsah

Sdílejte

Share icon