Bezpečnostní standard dodávek

08.04.2022, aktualizováno 22.11.2023
 • Oddělení statistiky a sledování kvality
 • Bezpečnostní standard dodávek
 • Zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu

ERÚ sleduje a vyhodnocuje plnění bezpečnostního standardu dodávek (BSD) v ČR. Závěry ERÚ uvádí v měsíčních zprávách za říjen až březen.

Povinnost zajistit BSD je dána nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010. BSD je dále upraveno prostřednictvím energetického zákona (§ 73a)Způsoby zajištění BSD, jeho stanovení a další související náležitosti jsou uvedeny ve vyhlášce o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu.

Metodika: BSD se zajišťuje v hodnoceném období minimálně z 30 % uskladněním plynu v zásobnících plynu na území ČR a ostatních států EU. Všechna data o zajištění BSD byla poskytnuta obchodníky s plynem a výrobci plynu, vztahují se k prvnímu dni sledovaného měsíce. Případné dodatečné opravy výkazů jsou promítnuty do zpráv vždy v následujícím měsíci.

Formuláře k přílohám č. 5 a 6 vyhlášky o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb. naleznete zde.

  Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu - prosinec 2023

  • Regulace
  • Energetika v číslech
  • Plyn
  • Zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu

  Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu - listopad 2023

  • Regulace
  • Energetika v číslech
  • Plyn
  • Zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu

  Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu - říjen 2023

  • Regulace
  • Energetika v číslech
  • Plyn
  • Zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu

  Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu - březen 2023

  • Regulace
  • Energetika v číslech
  • Plyn
  • Zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu

  Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu - únor 2023

  • Regulace
  • Energetika v číslech
  • Plyn
  • Zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu

  Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu - leden 2023

  • Regulace
  • Energetika v číslech
  • Plyn
  • Zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu

  Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu - prosinec 2022

  • Regulace
  • Energetika v číslech
  • Plyn
  • Zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu

  Naplněnost zásobníků plynu 2023–2024

  • Energetika v číslech
  • Plyn
  • Týdenní
  • Monitoring trhu
  • Zpráva o provozu
  • Zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu

  Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu - listopad 2022

  • Regulace
  • Energetika v číslech
  • Plyn
  • Zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu

  Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu - říjen 2022

  • Regulace
  • Energetika v číslech
  • Plyn
  • Zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu

  Kontakty

  specialista v plynárenství
  Oddělení statistiky a sledování kvality
  specialistka v elektroenergetice a plynárenství
  Oddělení statistiky a sledování kvality

  Obsah

  Sdílejte

  Share icon