Výpis dotazů

09.02.2024
 • Spotřebitel
 • Legislativa a správní činnost
 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel

Sdílení elektřiny. To je velké téma roku 2024, které se stalo skoro synonymem pro novelu energetického zákona, známou jako Lex OZE II. Novela ovšem přináší celou řadu dalších změn. Vybíráme ty, které považujeme za zásadní z hlediska práv a povinností spotřebitelů.

06.02.2024
 • Spotřebitel
 • Regulace
 • Licence
 • Legislativa a správní činnost
 • Elektřina
 • Plyn
 • Teplo
 • POZE
 • Ostatní
 • Platné
 • Spotřebitel
 • Licence
 • Legislativa a správní činnost
 • Výkladové stanovisko
31.01.2024
 • Spotřebitel
 • Licence
 • Teplo
 • Spotřebitel

Na Energetický regulační úřad (ERÚ) se stále častěji obracejí odběratelé tepelné energie v městě Chodov. Zveřejňujeme proto sdělení k platbám za dodávky tepla v Chodově.

08.12.2023
 • Spotřebitel
 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Přeplatek

ERÚ se ve zvýšené míře setkává s případy či dotazy zákazníků, kterým byl dodavatelem elektrické energie a plynu v rámci vyúčtování stanoven přeplatek za dodávku energie, často ve výši desítek tisíc korun. Tento přeplatek však následně není dodavatelem po splatnosti uhrazen a zákazníci jej musí vymáhat. Radíme, jak v takovém případě postupovat.

06.11.2023
 • Spotřebitel
 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel

Energetický trh je v pohybu, dodavatelé průběžně přicházejí s levnějšími produkty. Ale pozor, šance v sobě ukrývá i hrozbu, že namísto slevy nás čekají sankce! Jak k tomu může dojít?

25.10.2023
 • Spotřebitel
 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel

Radíme, jak postupovat v případě, že vaše smluvní ceny za energie jsou vyšší, než je vládou stanovený strop (a smlouva vám trvá i v příštím roce). Pokud byste byli pasivní, hrozí vám totiž od Nového roku vyšší platby. A v některých případech může být zdražení i výrazné...  

18.10.2023
 • Úřad
 • Spotřebitel
 • Elektřina
 • Plyn
 • Ostatní
 • Publikace
 • Spotřebitel
12.09.2023
 • Spotřebitel
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Spotřebitel
 • Zpráva o provozu

Spotřeba zemního plynu v České republice v meziročním porovnání klesá nepřetržitě již od ledna 2022. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku činil meziroční pokles téměř 8 % a spotřeba očištěná o teplotní vlivy klesla dokonce o více než desetinu.