Výpis dotazů

23.01.2020
 • Regulace
 • Teplo
 • Sdělení
21.01.2020
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Sdělení
 • Regulace
 • V. (2021–2025)

Informace o místu a čase konání veřejného projednání připomínek k návrhu zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující

23.10.2019
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Sdělení

Energetický regulační úřad zveřejňuje postup pro poskytnutí role aplikačního garanta v rámci třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

Informace k třetí veřejné soutěži programu THÉTA jsou uvedeny na internetových stránkách Technologické agentury ČR.

01.07.2019
 • Úřad
 • Teplo
 • Média
 • Sdělení

Magazín Euro opakovaně uvádí, že ERÚ, resp. jeho čelní představitelé, zmařili cenovou kontrolu v Ostrovské teplárenské a.s. Tuto informaci magazín publikoval dne 27. května 2019 v tištěné podobě a kauzu znovu zmínil v textu na svém webu dne 26. června 2019. Ačkoliv se autor odvolává na zdroje blízké ERÚ, dovolujeme si upozornit, že texty zahrnují nepřesnosti, které podstatným způsobem mění vyznění zpráv a zavdávají k pochybnostem o informovanosti a relevanci použitých zdrojů.

29.04.2019
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Sdělení
 • Mezinárodní spolupráce

Energetický regulační úřad (ERÚ) a Rada evropských energetických regulátorů (CEER) zasedly ke kulatému stolu společně se zástupci průmyslu (včetně společnosti ČEPS a provozovatelů distribučních soustav) i spotřebitelů. Tématem diskuse byla digitalizace, resp. konzultační dokument CEER "Dynamic Regulation to Enable Digitalisation of the Energy System", který je věnovaný výhledu digitalizace a nyní (do 14. května 2019) prochází veřejným konzultačním procesem.