Sdělení k informacím o možném omezení dodávek tepelné energie ve Strakonicích

13.01.2021, aktualizováno 10.05.2022
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Média
  • Sdělení

Energetický regulační úřad obdržel dne 11. ledna 2021 podání Stavebního bytového družstva Strakonice. Přílohou tohoto podání je sdělení společnosti Teplárna Strakonice, a.s., konečným odběratelům, ohledně možného omezení dodávek tepelné energie od 13. ledna 2021.

Energetický regulační úřad konstatuje, že uvedené sdělení společnosti Teplárna Strakonice, a. s., obsahuje zavádějící informace ohledně realizace dodávek tepelné energie ve Strakonicích. Energetický regulační úřad musel v loňském roce přistoupit ke změnám licencí na rozvod tepelné energie společností Teplárna Strakonice, a.s., a Energo Strakonice, s.r.o., a to z důvodu změny subjektu, který je oprávněn užívat příslušnou část teplárenského zařízení. V důsledku těchto změn se stala společnost Energo Strakonice, s.r.o., dodavatelem tepelné energie pro připojené odběratele. V tomto ohledu je třeba odmítnout tvrzení Teplárny Strakonice, a.s., že změna licence na tuto okolnost neměla žádný vliv a že Teplárna Strakonice, a.s., je nadále oprávněna vůči těmto odběratelům vystupovat jako dodavatel. Za předpokladu, že by tyto dvě společnosti postupovaly racionálně a neřešily své spory nátlakovou cestou, by uvedená změna ovšem nemohla mít žádný negativní dopad na realizaci dodávek tepelné energie pro končené zákazníky.

Z důvodu sporu uvedených společností ohledně dodávek tepelné energie Energetický regulační úřad dne 3. září 2020 vydal rozhodnutí, kterým bylo nařízeno předběžné opatření, jímž bylo společnosti Teplárna Strakonice, a.s., uloženo dodávat tepelnou energii společnosti Energo Strakonice, s.r.o., aby ji tato dále mohla dodávat svým odběratelům. Tímto předběžným opatřením došlo k zajištění dodávek tepelné energie pro nejbližší období, přičemž opatření je i nadále účinné a uvedené společnosti by v souladu s ním měly postupovat. Energetický regulační úřad dnes apeloval na obě výše uvedené společnosti a vyzval je, aby své spory řešily jednáním, nepřenášely jejich důsledky na konečné odběratele tepla a nadále pokračovaly v realizaci dodávek tepelné energie.

Sdílejte

Share icon