Výpis dotazů

01.04.2019
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Sdělení
 • Mezinárodní spolupráce

Rada evropských energetických regulačních orgánů (CEER) si v loňském roce vytyčila střednědobou strategii se zaměřením na tři klíčové trendy v energetice neboli „3D" – digitalizaci, dekarbonizaci a dynamickou regulaci. Prvním významným příspěvkem k plnění této 3D strategie je veřejný konzultační proces k materiálu „Dynamic Regulation to Enable Digitalisation of the Energy System", který se zabývá přínosy i riziky digitalizace – zejména s ohledem na spotřebitele. Digitalizace byla také jedním z témat  mezinárodního fóra CEER-NARUC; druhým tématem byla kybernetická bezpečnost.

28.03.2019
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Sdělení
 • Spotřebitel
 • Pomoc

Rada Energetického regulačního úřadu reaguje otevřeným dopisem na výzvu prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy. ERÚ si váží nabídky zapojení SOCR ČR do dialogu, který aktuálně probíhá a cílí na vymýcení nekalých obchodních praktik na energetickém trhu. V příloze uvádíme původní text dopisu.

11.03.2019
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Sdělení

Zástupci Státní energetické inspekce (SEI) a Energetického regulačního úřadu se domluvili na koordinaci při návrhu cenových kontrol ze strany SEI. Jednání se uskutečnilo jako součást společné iniciativy obou institucí. Koordinaci aktivit bude mít na starosti pracovní skupina.

05.02.2019
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Sdělení
 • KVET

Energetický regulační úřad považuje za nutné ohradit se proti účelovým a nepravdivým tvrzením, která se v poslední době objevila v některých médiích, týkajících se systému stanovení podpory kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET).

09.01.2019
 • Regulace
 • Teplo
 • Sdělení
11.12.2018
 • Úřad
 • Elektřina
 • Teplo
 • Média
 • Sdělení
 • Cenové rozhodnutí
 • KVET

Energetický regulační úřad respektuje nezadatelnou svobodu slova médií i jednotlivců. Zároveň však úřad ctí právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace, proto si dovoluje poskytnout následující vyjádření k textu uveřejněnému v Lidových novinách dne 10. prosince 2018 Hlídače cen energií paralyzuje bitva šéfů.

06.12.2018
 • Úřad
 • Elektřina
 • Teplo
 • Média
 • Sdělení
 • KVET
 • Veřejný konzultační proces

Energetický regulační úřad sleduje vývoj cen na energetickém trhu a průběžně vyhodnocuje jejich dopad na konečného spotřebitele. Trend, kdy dochází k významnému nárůstu neovlivnitelných nákladů na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v závěru roku, intenzivně zesiluje. Aby Energetický regulační úřad alespoň částečně kompenzoval stávající dynamický vývoj na energetických trzích, navrhuje v souladu s § 12 odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, úpravu výše podpory elektřiny z  vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, která je nyní definována cenovým rozhodnutím ERÚ č. 3/2018 ze dne 25. 9. 2018, stanovujícím výši podpor pro podporované zdroje energie, a to s termínem účinnosti od 1. 1. 2019.